Version 6.70 Translations

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Newsbin Language Pack 32 Bit Build Date: Thu Aug 18 23:12:42 2016

Newsbin 64 Bit Language Pack 64 Bit Build Date: Fri Aug 19 16:11:43 2016

Translation pack works for Version 6.70

Language Percent Complete Build Number Last Update
Chinese (Simplified) 6.70 49.11% 6.70.12 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Czech 6.70 51.86% 6.70.12 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Danish 6.70 98.14% 6.70.12 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Dutch 6.70 100.00% 6.70.17 Fri Aug 19 16:11:43 2016
English 6.70 100.00% 6.70.12 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Finnish 6.70 10.87% 6.70.12 Fri Aug 19 16:11:43 2016
French 6.70 93.35% 6.70.12 Fri Aug 19 16:11:43 2016
German 6.70 97.83% 6.70.14 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Italian 6.70 49.65% 6.70.10 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Japanese 6.70 1.12% 6.70.10 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Korean 6.70 20.49% 6.70.10 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Norwegian 6.70 51.82% 6.70.10 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Polish 6.70 58.43% 6.70.10 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Portuguese (Portugal) 6.70 30.51% 6.70.10 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Portuguese (Brazil) 6.70 56.84% 6.70.10 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Romanian 6.70 88.86% 6.70.10 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Serbian 6.70 98.53% 6.70.10 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Serbian Latin 6.70 98.41% 6.70.10 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Slovak 6.70 93.58% 6.70.10 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Spanish 6.70 54.56% 6.70.10 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Swedish 6.70 97.87% 6.70.12 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Thai 6.70 3.37% 6.70.10 Fri Aug 19 16:11:43 2016
Personal tools