Danish 6.81

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 6.81 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Danish
- You can help make Newsbin better. Newsbin changes as Usenet changes. Most new features are driven by your requests. - Du kan hjælpe med at gøre NewsBin bedre. NewsBin ændrer sig med Usenet. De fleste nye funktioner er drevet af dine anmodninger.
- You get prompt support over Email, web form, IRC, Reddit and our Forum - Du får hurtig support over e-mail, netformular, IRC, Reddit og vores Forum
- You have access to the active beta programs. Including bleeding edge versions that are only seen on IRC - Du har adgang til de aktive betaprogrammer. Herunder bleeding edge-versioner, der kun er set på IRC
- You never have to pay for a key again. It lasts Forever. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the Key for FREE
- Du behøver aldrig at betale for en nøgle igen. Den varer evigt. Nogle brugere har brugt den samme nøgle i 10 år.

Hvis du betaler for et søgeabonnement, får du nøglen GRATIS
Download Paused Warning Translation
(Optional) Translation
@ Translation

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder
` Translation
A key lasts forever. After you pay one time for a key, you never have to pay for a key again. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the key for FREE
En nøgle varer evig. Når du først har betalt en gang for en nøgle, så skal du aldrig betale for en nøgle igen. Nogle brugere har anvendt den samme nøgle i 10 år.

Hvis du betaler for et søgeabonnement, får du nøglen GRATIS
About Newsbin Pro Translation
Active Aktiv
Add &Groups... Tilføj &grupper ...
Add (Ins) Tilføj (Ins)
Add a path prefix - UnRAR to a folder named for the source folder Tilføj en stipræfiks - unrar til en mappe med navnet for kildemappen
Add each filename to the log file. Translation
Add Files... Translation
Add Filters... Translation
Add Group Name to Download Folder Translation
Add group... Translation
Add Groups Translation
Add Matching files to top of download list. Tilføj matchende filer øverst i overførselslisten.
Add New Server Translation
Add New Tilføj ny
Add NZB Filename to Download Folder Translation
Add NZB Folder to Download Folder Translation
Add to Top of the download list. Føj til toppen af overførselslisten.
Add Translation
Address of PC Adressen på pc
Advanced Options Translation
Advanced... Avanceret ...
Advanced.... Avanceret ....
Age Filter: Translation
Aggressive Assembly mode (bypass retries and assemble when you have enough PARS) Aggressiv samlingstilstand (omgår forsøg og begynder at samle når du har nok PAR'er)
Aggressive removes all known spam types . Encrypted RARS , Encryped RARS inside RARS, RARS containing EXE files. DRM encoded WMV/ASF files Aggressiv fjerner alle kendte spamtyper . Krypteret RAR'er , Krypterede RAR'er indeni RAR'er, RAR'er indeholdende EXE-filer. DRM-kodede WMV/ASF-filer
Aggressive Aggressiv
All downloads and UnRAR's will go to the main download folder
unless one of the other folders is enabled
Alle overførsler og UnRAR'er placeres i overførselsmappen
medmindre én af de andre mapper er aktiveret
All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them. All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them.
API Key (optional): API-nøgle (valgfri):
Attach file summary information to the file. Translation
Auto Rename: Rename the file if it already exists on disk Translation
Auto-Mark Old: Translation
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Translation
Auto-Shutdown Warning Translation
Auto-Shutdown Translation
Automatic download for Double-clicked NZBs Automatisk overførsel af dobbeltklikkede NZB'er
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Translation
Automatic Download. Download all files that match this watch list. Automatisk overførsel. Hent alle filer som matcher denne overvågningsliste.
Automatic Search Interval Automatisk søgeinterval
Automatic Update Modes Translation
Automatically UnRAR Complete Files UnRAR automatisk komplette filer
Automatically UnRAR Complete Files: UnRAR automatisk komplette filer:
Autorar Properties Translation
Available block count: Tilgængelig bloktæller:
Background Translation
Basic Settings Translation
Binaries Binaries
Bottom Translation
Browse Translation
Browse... Translation
Bypass size filters for some files Translation
Bytes Bytes
Cancel Translation
Casual removes RARS containing EXE files, DRM encoded WMV/ASF files and DRM encoded WMV/ASF files inside RARs Fjerne RAR-filer indeholdende EXE-filer, DRM-kodede WMV/ASF-filer og DRM-kodede WMV/ASF-filer inde i RAR'er
Casual Lejlighedsvis
Change... Skift...
Characters long Translation
Check Files Tjek filer
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Translation
Clear Translation
Click here to Purchase NEW Key Translation
Click To Finish Registration Translation
Close Translation
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Translation
Complete Files: Overførte filer:
Connections: Translation
Control Prompts Translation
Controls detail of the log messages Translation
Copy Settings From Server: Translation
Copy Settings from: Kopier indstillinger fra:
Copy Style (Copy(X) of XXX). Unchecked uses numeric rename Translation
Copy to Clipboard Translation
Copyright(C)1995-2017 CMCE Inc. All rights reserved.
Translation
Critical Error Messages Translation
Cross-post Filter: Kryds-post filter:
D&&D/Load NZB to one Post List: Translation
Damaged Files: Beskadigede filer:
Data Folder Translation
Data Folder: Datamappe:
Days Old Translation
Days to download from a new group Translation
Default is 563 Translation
Default port is 118 Standardport er 118
Default port is 119 for News Translation
Default port is 8000 Standardport er 8000
Default Settings Translation
Default Standard
Delete Emails with NZBs Translation
Delete File Data older than N days old Translation
Delete Files to Recycle Bin Slet filer til papirkurven
Delete Groups (Del) Slet grupper (Del)
Delete or leave the emails on the server Translation
Delete RARs and PARS on successful UnRAR. Slet RAR'er og PAR'er ved vellykket udpakning.
Delete RARs and PARS to Recycle Bin Slet RAR'er og PAR'er til papirkurven
Delete Server Translation
Delete Watch Slet overvågning
Delete Translation
Details Details
Different proxys require different ports Forskellige proxyer kræver forskellige porte
Disable Automatic PAR unpausing. Deaktiver Automatisk PAR uden pause.
Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files Deaktiver AutoPAR UnRAR for denne gruppe - pak ikke RAR-filer ud
Disable AutoPAR Translation
Disable UnRAR for all files added using this watch list. Deaktiver udpakning for alle filer tilføjet via denne overvågningsliste.
Disabled Deaktiveret
Disk Space Used: Brugt diskplads:
Display Age: Translation
Display Switches Translation
Distributed by DJI Interprises, LLC Translation
Do column sorts by ignoring the RE: part Translation
Don't download Headers from this server Translation
Don't know yet Translation
Don't show this again. Vis ikke dette igen.
Download Age: Translation
Download Double-Clicked NZB: Translation
Download folder for downloads from NZB Files: Hent mappe til overførsler fra NZB-filer:
Download Folder: Overførselsmappe:
Download folder: Overførselsmappe:
Download Groups List From Server Translation
Download Path Overførselssti
Download Settings Translation
Duplicate Filename Settings Translation
Edit Path Rediger sti
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Translation
Email (POP) Server Translation
Email (SMTP) Server: Translation
Email Notification Settings Påmindelsesindstillinger for e-post
Email Password: Translation
Email Poster: Afsender af e-post:
Email Settings Indstillinger for e-post
Email To: Translation
Email Username: Translation
Enable File Descriptions Translation
Enable Filter Aktiver filter
Enable Logging Translation
Enable Pop Scanning Translation
Enable Post UnRAR Filter Aktiver post UnRAR-filter
Enable Proxy Aktiver Proxy
Enable Remote Control Aktiver fjernstyring
Enable Remote NZB Integration Aktiver ekstern NZB-integration
Enable Scheduler Aktiver opgavestyring
Enable Script Logging Aktiver skriptlogning
Enable Server Translation
Enable XFeatures: Note: not all servers support Header compression . Translation
Encrypted RAR Password Krypteret RAR-adgangskode
Enter Test Text: Indtast testtekst:
Enter your Existing Key Indtast din eksisterende nøgle
Example NZB Filename: Eksempel på NZB-filnavn:
Example RAR Path: Eksempel på RAR-sti:
Execute when an UnRAR Completes: Udfør, når en udpakning er fuldendt:
Exit Newsbin when the download list empties Translation
Exit Newsbin? Forlad Newsbin?
Exit Processing Translation
Failed list is saved and restored on restart Defekt liste er gemtog gendannes ved genstart
Favorite Posters Translation
File Description Settings Filbeskrivelsesindstillinger
File Display Date Range Translation
File Filters Translation
Filename: Translation
Filenames Modifications Translation
Filter Name: Translation
Filter Profile: Translation
Filter Profiles Translation
Filter to apply to header downloads. Translation
Filter Filter
Filters that apply to this group Translation
Filters that apply to this Watch Folder Filtre for denne overvågningsmappe
Filters that apply to Watch item Filtre der gælder for overvågningselement
Firewall Address: Translation
Firewall Options Translation
Firewall Password. Translation
Firewall Password: Translation
Firewall Port: Translation
Firewall Type: Translation
Firewall Userid Translation
Firewall Username: Translation
First Name: Translation
Folder Dup Bypass: Omgå dobbelt mappe:
Folder Mode: Translation
Folder Name Translation
Force group Selection: Some non-standard servers require group selection Translation
From Poster: Fra afsender:
From: Translation
Group Display Age: Translation
Group Name Filters Translation
Group Options Translation
Group Properties Translation
Group(s): Translation
Growl Notification Settings Påmindelsesindstillinger for Growl
Growl Password: Adgangskode for Growl:
Growl Register Register for Growl
Growl Server: Server for Growl:
Growl Settings Indstillinger for Growl
Header Database Compaction Databasekomprimering af teksthoveder
Header Filter Translation
Header Overlap: Translation
Help Help
Hide Low Post Groups(under 10,000) Skjul grupper med få indlæg (under 10.000)
Hide posts larger than (Bytes) Skjul indlæg større end (byte)
Hide posts older than (Days/Hours) Skjul indlæg ældre end (dage/timer)
Hide posts smaller than (Bytes) Skjul indlæg mindre end (byte)
Hide Posts that exceed crossposts Skjul indlæg som overstiger krydsindlæg
Hide Subscribed Groups Skjul abonnerede grupper
Hide till Restart Skjul indtil genstart
High Powered PC Kraftig pc
How many days worth of posts to download from an empty group Translation
How many posts to overlap Header downloads Translation
How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more) Hvor ofte skal Newsbin opdatere grupperne (begrænset til 15 minutter eller mere)
How often Newsbin will automatically search using the watch lists. 30 minutes is the lower limit. Hvor ofte Newsbin automatisk vil søge via overvågningslisterne. 30 minutter er den nederste grænse.
I Agree Translation
Icon Legend Translation
If you configured Remote download for http://localhost:8000/ for example.Set the port to 8000. The recommendation is to ONLY use the API key.
You can use the API key OR the U/P but not both.
Translation
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Translation
Image Modes Translation
Image Safe Table translation Translation
In the post lists, show the age and not the date Translation
Incomplete Files: Ufuldstændig filer:
Internet Search Options Translation
IP Address: IP-adresse:
Last Name: Translation
List Name: Translation
Load All Posts Translation
Load Day Range Indlæs interval for dag
Load NZB... Translation
Lock Option Changes: Prevent remote access to options Translation
Lock the Groups Lås grupperne
Lock the Options Lås indstillingerne
Lock the Servers Lås serverne
Lock the Startup Lås opstarten
Lock the Tray Icon Lås statusikon
Log : Translation
Log Date: Translation
Log Errors. Translation
Log Errors: Translation
Log Filenames: Translation
Log Group: Translation
Log Headers Translation
Log Methods: Registrer metoder:
Log Post Body: Translation
Log Poster: Translation
Log Settings Translation
Log something or other: Registrer et eller andet:
Log Subject: Translation
Log the entire non-Binary part of the post Translation
Log the headers for each post to the log file Translation
Look in Topic: Translation
Low Disk Space Lav diskplads
Low Powered PC Svag pc
Main Download folder: Overførselsmappe:
Manual Add Translation
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Translation
Mark stored posts old after loaded into list Marker lagrede indlæg som gamle efter indlæsning til listen
Matches: Matcher:
Max Retries before files are Assembled Maks. antal forsøg før filer samles
Max Retries: Translation
Maximum File Size: Translation
Memory Usage: Translation
Minimize to Tray Translation
Minimize to Tray: Translation
Minimum File Size: Translation
Minutes Translation
Misc Diverse
Missing Files: Manglende filer:
Missing: Translation
MP3 Download Path Settings Translation
MP3 Folder Mode: Download Folder named for MP3 ID3 fields Translation
MP3 Tags to use Translation
Multi-Tab Mode: Translation
Nag Window - Download Paused. Translation
Name: Translation
Network Settings Translation
New Filter Name Translation
New Filter: Translation
New Server Translation
New Watch ... Ny overvågning ...
New Watch Item Nyt overvågningselement
New Watch Ny overvågning
New Watch: Ny overvågning:
New... Translation
Newest Date: Translation
Newsbin Message Of the Day Translation
Newsbin Options. Translation
Newsbin Security Password Translation
No Header Download: Ingen teksthovedoverførsel:
No! Don't Exit. Nej! Forlad ikke.
Number of Source Files: Antal af kildefiler:
Number of thumbnails to display Translation
NZB Checker NZB-kontrol
NZB Load Settings Translation
NZB Loading Filter: NZB-indlæsningsfilter:
NZB Watch Folder NZB-overvågningsmappe
NZB Watch Folders - Downloads NZB's placed in these folders. NZB-overvågningsmappe - henter NZB'er placeret i disse mapper.
NZB Watch Properties NZB-overvågningsegenskaber
Ok Ok
OK O.K.
Old Folder Picker: Gammel mappevælger:
Oldest Date: Translation
One time Record Conversion Translation
Only save image to DB Gem kun billede til databasen
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Translation
Open all groups into new Tabs Translation
Open Data Folder Translation
Open to Download Path: Translation
Options... Translation
Organization: Translation
Override UnRAR Path: Tilsidesæt udpakningssti:
Overwrite Logs Files Translation
Overwrite the log file for every run. Translation
Password (optional): Adgangskode (valgfri):
Password Translation
Password: Translation
Pause PARS and only download the ones needed for Repair. Sæt PAR'er på pause og hent kun de nødvendige for reparationen.
Pause Pause
Performance Options Ydelsesindstillinger
Pick an Existing list or enter the name of a new list Translation
Pick Topic: Vælg emne:
Pictures Translation
Pop Email NZB Downloading Translation
POP Username and Password Translation
Port: Port:
Post Dialog Translation
Post Now Translation
Post Properties Translation
Poster Text Translation
Poster: Afsender:
Prevent opening Newsbin from the tray Translation
Prevent opening the Add Groups Window Translation
Prevent opening the Add Servers Window Translation
Prevent opening the Options Window Translation
Priority: Prioriterede:
Processing Options Translation
Progress... Translation
Properties... Translation
Proxy Address: Proxy-adresse:
Proxy Password: Proxy-adgangskode:
Proxy Settings Proxy-indstillinger
Proxy Type: Proxy-type:
Proxy Username: Proxy-brugernavn:
Public Email: Translation
Purchase a Key Translation
Purchase a New Key Køb en ny nøgle
Purging Groups... Translation
Put the Date: field into the description Translation
Put the Group into the description Translation
Put the Poster: field into the description Indsæt »Afsender:-feltet« i beskrivelsen
Put the Subject field into the description Translation
Quick UnRAR Hurtig udpakning
Re-enter Password: Translation
Really Advanced Virkelig avancerede
Records: Translation
Refresh the List. Translation
Refresh Genopfrisk
Register Newsbin Translation
Registration Code: Translation
Rejected Posters Translation
Remote Address: Ekstern adresse:
Remote Post Processing Options Eksterne indstillinger for behandling af indlæg
Remote Server Options Eksterne indstillinger for serveren
Remove repaired but, not unrared sets in the download list Fjern reparerede, men ikke udpakkede sæt i overførselslisten
Repair Block Count: Reparer bloktæller:
Require a password to start Newsbin Translation
Requires Login Translation
Reset Translation
Restore NBI Gendan NBI
Retention of this server. Don't use this server for posts older than this setting (Days) Translation
Right click to Select new positions. Translation
Sample: Eksempel:
Save Failed List on Exit: Translation
Save files in Folders named for the Newsgroup Translation
Save files list is saved and restored on restart Fillisten er gemt og gendannes ved genstart
Save Files List on Exit: Translation
Save Image: Gem billede:
Save NBI Gem NBI
Save Picture files to a Database Translation
Save Posts To... Translation
Save to a unique Folder named for a Source file Translation
Save Translation
Scan Days: Skan dage:
Scripts Skripter
Search For: Søg efter:
Search Interval(mins): Søgeinterval (min.):
Search Options Translation
Search Username and Password Translation
Search Translation
Search... Translation
Searches Remaining: Resterende søgninger:
Security Options Translation
Security Password Translation
Select a filter profile. Its filename filters will be applied to delete matching files after an unrar Vælg en filterprofil. Dens filnavnefiltre vil blive anvendt til at slette matchende filer efter udpakning
Select a line, set Colors Vælg en linje, og indstil farver
Send PARS to Wish List Send PAR'er til ønskeliste
Server Address: Translation
Server Name: Translation
Server: Server:
Servers... Translation
Set Font... Translation
Set Server Color Indstil serverfarve
Set SSL Port: Translation
Set... Indstil ...
Setup... Opsætning ...
Short Filename Mode Add Subject to filenames under Translation
Show File Age: Translation
Show Files Newer than N Days Old Translation
Show Message of the Day (MOTD) window on start Translation
Show MOTD on startup: Translation
Show PAR/NFO: Translation
Show Server Commands: Show NNTP Commands to servers Translation
Shutdown Windows when Newsbin Auto-shutdown Luk vinduer når Newsbin lukker ned automatisk
Size: Translation
Some Customized status text. Translation
Sort, Ignore RE: Translation
Source block count: Kildebloktæller:
Source block size: Kildeblokstørrelse:
Source: Kilde:
Space Recovered: Plads genvundet:
Spam Filters Spamfiltre
Speed Limit Translation
Speed Limiter Properties Translation
Speed Limiter Translation
Sqlite High Water Mark: Translation
Sqlite Memory Usage: Translation
Start Scan Start skanning
Start Start
Status Message Translation
Status Tab Logging: Translation
Stop Stop
Storage Age: Translation
Subject Filename Mode: Prepend subject to Filename Translation
Subject: Translation
Subscribe Groups Tilmeld dig grupper
TCP Port: TCP-port:
Test Email Test-e-post
Test Expression Testudtryk
Test Poster: Testafsender:
Test Results: Testresultater:
Test Search: Testsøgning:
Test Watch Translation
Test Test
Text Text
The danger of using header filters is that you can filter out things that you want and the only way to then see these things again is to re-download headers for the group. Translation
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Translation
The higher the number the less likely the server is to be used Jo højere tal, jo mindre sandsynligt vil serveren blive anvendt
These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
to start logging then specify what information you want logged.
Translation
This is the address of the Remote download web server. If you look at the URL bar on your browser, you can see it listed. http://localhost:8081/
This is ONLY used for SickBead and Sickrage. Others poll Newsbin directly
Translation
Thumbnail Count: Translation
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you. This means it's probably better to
Cut and Paste it rather than typing it in.
Translation
To: Translation
Top Translation
Total Results Resultater i alt
Total size of source files: Samlet størrelse af kildefiler:
Translating from Old ImageSafe format to New. Translation
Tune Newsbin based on your PC's performance Indstil Newsbin baseret på din pc's ydeevne
Unrar Folder: Udpakningsmappe:
UnRAR folder: Udpakningsmappe:
UnRAR Folder: Udpakningsmappe:
UnRAR Password: Udpakningsadgangskode:
UnRAR Path: Udpakningssti:
Unsubscribe Groups Forlad grupper
Update Groups when Newsbin starts Translation
Update Interval(mins): Translation
Update When Started: Translation
Update Update
Use "Per Group" Display Age Use "Per Group" Display Age
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Translation
Use a header filter to filter out or filter in specific posters and/or specific subject patterns. The filter profile chosen will be used to filter imported headers Translation
Use BODY Command: Some servers only support the body command. Translation
Use Calendar Brug kalender
Use Duplicate Detector: Translation
Use Firewall Username/Password Translation
Use Header Download Age Translation
Use Image DB: Translation
Use internal RAR timestamps. Unchecked uses today's date Brug intern RAR-tidsstempleer. Uden markering anvendes datoen i dag
Use NZB Load Filter Brug NZB-indlæsningsfiler
Use Pause Time-out: Resume Download after: Translation
Use Profile Translation
Use Proxy/Firewall Brug proxy/brandmur
Use SMTP password (optional) Translation
Use Speed Limit Time-out: Full Speed after: Translation
Use SSL - Encrypted Connections Brug SSL - krypterede forbindelser
Use SSL: Brug SSL:
Use SSLV2 : SSLV2 bypasses some throttling in Europe Translation
Use Typical Retention Translation
UsenetSearch Error Translation
Username (optional): Brugernavn (valgfri):
Username: Translation
Version: Version:
Watch List Scan Skanning af overvågningsliste
Watch: Overvåg:
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Translation
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Translation
When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker
Windows Shutdown Lukker Windows
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. Translation
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Translation
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Translation
Your trial has Expired. Din prøveperiode er udløbet.

MENU

English Danish
&About Newsbin Pro... Translation
&Application Look &Programudseende
&Auto Hide &Auto skjul
&Close Translation
&Connections Translation
&Delete Group\tDEL Translation
&Delete Server\tDEL Translation
&Download Latest Headers &Hent seneste teksthoveder
&Download &Hent
&Download\tCtrl+E &Hent\tCtrl+E
&File Translation
&Files &Filer
&Filters... Translation
&Floating &Flydende
&Groups Translation
&Help Translation
&Hide &Skjul
&Load NZBs... &Indlæs NZB'er ...
&Load PARs... &Indlæs PAR'er ...
&Logging &Logning
&Options &Indstillinger
&Pause Download &Sæt overførsel på pause
&Reload Translation
&Remove from Download List\tDel Translation
&Remove from List\tDel Translation
&Save Configuration &Gem konfiguration
&Save &Gem
&Servers &Servere
&Servers... Translation
&Status Bar &Statuslinje
&Thumbnails Translation
&Utilities Translation
&View Translation
1 1
10 10
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
Accept Accepter
Add &Groups... Tilføj &grupper ...
Add Group... Translation
Add new Watch Folder... Tilføj ny overvågningsmappe ...
Add Server... Translation
Add to Top - Bypass Filters Tilføj øverst - ignorer filtre
Add to Top Tilføj øverst
Add to Wish List\tCtrl-Ins Tilføj til ønskeliste\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Translation
Assign a New Path... Translation
Assign a New UnRAR Path... Tildel en ny udpakningssti ...
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Translation
Bypass Filters\tCtrl+Y Translation
Clear List Translation
Clear List Translation
Clear Odometer Translation
Clear Search History Translation
Clear Window Translation
Close all Post Lists Translation
Close Current Tab Luk nuværende faneblad
Compact Group... Komprimer gruppe ...
Copy Images To... Translation
Copy to CBZ file... Translation
Copy to Clipboard Translation
Copy to Folder... Translation
Copy to Image Database... Translation
Create N&ZB from Files... Translation
Create N&ZB from Posts... Translation
Customize.... Tilpas ....
Delete all posts from Poster Slet alle indlæg fra afsender
Delete All Posts Translation
Delete File(s) Slet filer
Delete Item and Files Translation
Delete Posts\tShift-DEL Translation
Delete Stored Posts Translation
Delete Translation
Delete\tDEL Translation
Disa&ble Groups Translation
Disa&ble Watch &Slå overvågning fra
Disable Server(s) Translation
Disable Deaktiver
Discussion/Help Forum... Translation
Doc&kable &Dokbar
Don't Download Headers Hent ikke teksthoveder
Download &Special... Hent &speciel ...
Download - &Bypass Filters Hent - &omgå filtre
Download - &Bypass Filters\tCtrl+Y Hent - &omgå filtre\tCtrl+Y
Download 10,000,000 Older Posts. Translation
Download 100,000 Older Posts Translation
Download 5,000,000 Older Posts. Translation
Download 50,000 Older Posts Translation
Download 500,000 Older Posts Translation
Download All Headers Translation
Download All Posts from Poster Hent alle indlæg fra afsender
Download Complete Groups List Hent komplet gruppeliste
Download Group List Hent gruppeliste
Download Headers Hent teksthoveder
Download Special... Translation
Download Speed &Limit Hastigheds&begrænsning
Download Speed Limit Translation
Download to Existing Folder... Hent til eksisterende mappe ...
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Hent til eksisterende mappe ...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Translation
Download To Folder... Translation
Download To New Folder... Hent til ny mappe ...
Download To New Folder...\tCtrl+N Hent til ny mappe ...\tCtrl+N
Downloading Files Henter filer
Dummy Prototype
E&xit Translation
Edit Rediger
Enable &Groups Translation
Enable &Watch Aktiver &overvågning
Enable Scheduler Aktiver opgavestyring
Enable Server(s) Translation
Expand Search Results...\tCtrl+H Udvid søgeresultat ...\tCtrl+H
Failed Files Translation
Files Translation
Filter Filter
Filters Filters
Frequently Asked Questions (FAQ)... Translation
Hide Old Translation
http://freeimage.sourceforge.net/ http://freeimage.sourceforge.net/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image &Database Billed&database
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Translation
Kill All Connections Translation
Kill Connection Translation
Limit Speed Translation
Load Backup Configuration on Restart Indlæs sikkerhedskopikonfiguration ved genstart
Lock Display Layout Lås skærmlayout
Lockout &Poster Bloker &afsender
Lockout &Poster\tCtrl+P Translation
Lockout Poster &Keyword Bloker afsender&nøgleord
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Translation
Lockout Poster Translation
Looking for your Server?... Translation
Mark All Old Translation
Mark Posts New Translation
Mark Posts Old\tDel Translation
Move Down\tCtrl-Down Translation
Move Files(s)... Flyt filer ...
Move to Bottom\tCtrl+End Translation
Move To Top\tCtrl+Home Translation
Move to Wish List\tCtrl-Ins Flyt til ønskeliste\tCtrl-Ins
Move Up\tCtrl-Up Translation
New Folder... Translation
New Search Tab... Nyt søgefaneblad ...
New UnRAR Folder... Ny udpakningsmappe ...
New Watch... Ny overvågning ...
Office &2003 Translation
Office 2003 Outlook Office 2003 Outlook
Office 2007 - &aqua Translation
Office 2007 - &blue Translation
Office 2007 - &silver Translation
Office 2007 - bla&ck Translation
Office XP Office XP
Open Download Folder... Translation
Open Folder... Translation
Open UnRAR Folder... Åbn udpakningsmappe ...
Password Manager... Håndtering af adgangskoder ...
Pause Download Translation
Pause Pause
PopupPanes Pop op-vinduer
Post Storage Translation
Post to Group... Translation
Posts Translation
Priority Prioritet
Properties Translation
Properties... Translation
Properties\tCtrl+I Translation
Purge to Display Age Translation
Quick UnRAR/(MS/RAR) Hurtig udpakning/(MS/RAR)
Quick UnRAR/Sample... Hurtig udpakning/eksempel ...
Read Post &Body Læs tekst for &indlæg
Read Post &Body\tCtrl+R Translation
Refresh List Genopfrisk liste
Refresh PAR Set Translation
Register Newsbin... Translation
Register/Update Key... Translation
Reject Afvis
Rename File Translation
Rename Translation
Reply to Group... Translation
Rescan Topic... Genskan emne ...
Reset Display Layout on Restart Nulstil visningslayout ved genstart
Reset Download Count Translation
Restore Translation
Resume Download Translation
Retry Download Translation
Run QuickPAR Kør hurtigPAR
Sample Files Eksempelfiler
Save Configuration &As... Translation
Save Files to Custom List... Translation
Se&ttings... &Indstillinger ...
Searc&h Translation
Search Control Panel... Søgekontrolpanel ...
Search in Groups Søg i Grupper
Search Translation
Select All Vælg alle
Select All\tCtrl-A Translation
Send to Folder... Send til mappe ...
Server Options... Translation
Servers Translation
Set Header Download Mode Angiv tilstand for teksthovedoverførsel
Show All Posts Translation
Show Filenames Translation
Show Grid Lines Translation
Show Posts Special... Translation
Show Posts Vis Indlæg
Switch Tab Position Skift fanebladposition
Tech Support Request... Translation
Test Download Files Test overførselsfiler
Test Files... Translation
Unlock Poster Åbn for afsender igen
Unlock Poster\tCtrl+U Translation
UnRAR/Join Files UnRAR/Flet filer
UnRAR/Unpack UnRAR/Pak ud
Update All Groups Translation
Update Update
Use Download Age Brug overførselsalder
Usenet Tools Web Site... Translation
Uses FreeImage Library Anvender FreeImage-biblioteket
Uses Sqlite Database Library Anvender Sqlite Database-biblioteket
View File Vis fil
View Icon Legend... Translation
View Sample Vis eksempel
View the MOTD Archive... Translation
Visual Studio 2005 Visual Studio 2005
Visual Studio 2008 Visual Studio 2008
Visual Studio 2010 Visual Studio 2010
Visual Studio 6 Visual Studio 6
Visual Studio Visual Studio
Watch Lists... Overvågningslister ...
Watch Overvåg
Windows 2000 Windows 2000
Windows Native Windows standard
Windows Shutdown Enabled Windows-nedlukning aktiveret
Windows XP Windows XP
Wish List Ønskeliste

STRINGTABLE

English Danish
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Contains NFO/SFV Indeholder NFO/SFV
# #
&Groups Translation
&Posts Translation
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button.
A cleaned up copy of the subject. Can be used to group related files En renset kopi af emnelinjen. Kan bruges til grupperelaterede filer
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin Translation
Active Aktiv
Active/Disable Translation
Active: Translation
Add a new Folder Translation
Add a new Watch list Tilføj en ny overvågningsliste
Add a poster keyword to filter on Translation
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Translation
Add item to Download list Translation
Add New Server
Add or Edit Servers
Tilføj ny server
Tilføj eller rediger servere
Add poster to the Filter List Translation
Add to Custom List Tilføj til brugerdefineret liste
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Tilføj til overførsel - Ignorer filtre
Tilføj til overførsel - Ignorer filtre
Add to the Download List
Add to the Download List
Tilføj til overførselslisten
Føj til overførselslisten
Add to the Top of the Download List - Bypass Filters Tilføj øverst i overførselslisten - Gå uden om filtre
Add to the Top of the Download List Tilføj øverst i overførselslisten
Add/Edit the servers Tilføj/rediger servere
Address: Translation
Advanced Translation
Age Translation
Album Album
Album-Artist Albumkunstner
Album\Artist Album\Artist
All Groups Alle grupper
All Preview Posts will be moved to Read list. Translation
Apply Filterbar Filters Translation
April April
Artist Kunstner
Artist-Album Kunstneralbum
Artist\Album Artist\Album
Assemble the files and remove the entry from the list. Translation
Assign a new path Tildel en ny sti
August August
AutoPAR Options Translation
Bandwidth Limited when Pressed
Activate the Speed Limiter
Båndbreddebegrænsning når der trykkes
Aktiver hastighedsbegrænser
Basic Translation
Blocks Found: Translation
Blocks Needed: Translation
Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server Både navn og adresse skal udfyldes for at tilføje/ændre en server
Bottom Translation
Browse for an Image Database Søg efter en billeddatabase
C:\Download\Subject\Test.rar C:\Download\Subject\Test.rar
Cache Mellemlager
Cancel Translation
Change Password Translation
Changing Firewall settings requires a Newsbin restart Ændringer af indstillinger for brandmuren kræver en genstart af Newsbin
Changing the SSL settings requires a re-start to take affect Ændringer af indstillinger for SSL kræver en genstart af Newsbin
Check unchecked groups Translation
Chunk Cache Status Chunk Cache-status
Chunk Cache Use State Chunk Cache-brugstilstand
Clean out the old records. Translation
Cleaned up copy of the current filename Renset kopi af det nuværende filnavn
Clear Filterbar Filter Translation
Clear List Translation
Clear Memory... Ryd hukommelse...
Clear Odometer Translation
Clear Search History Translation
Clear the active list Translation
Clear the download list without deleting the files. Translation
Clear the download path for these Groups? Translation
Clear the list (doesn't delete files) Translation
Clear the List (Stop all Downloads)? Translation
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Translation
Clear the List? Translation
Clear the per group download path Translation
Clear the search entry Ryd søgnings poster
Clear Translation
Close all Post Tabs? Translation
Close Groups Display
Expand Groups Display
Luk gruppe visning
Udvid gruppe visning
Close the active document
Close
Translation
Close this Tab Translation
CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*|| CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*||
Color: Translation
Colors/Fonts Translation
Combine Master Splitter files (.001,.002....) Kombiner Master Splitter filer (0,001, 0,002 ....)
Compact Display - many files joined into one line with pars Translation
Compact Display - many files joined into one line Translation
Compact View Translation
Configuration File not found, Attempt to restore Backup? Konfiguration fil ikke fundet, forsøg på at genoprette Backup?
Configuration File restored from Backup copy Indstillingsfilen gendannes fra backup kopi
Configuration Files Konfiguration filer
Configuration Options Translation
Confirmation Windows Translation
Connections Translation
Contract docked window Translation
Copy Marked File(s) to new folder Translation
Copy selected files to the scratch list for later examination Translation
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Translation
Count of all data downloaded Optælling af alle hentede data
Create a new document
New
Translation
Create NZB... Opret NZB...
Critical Errors Kritiske fejl
Cross Post Limit Cross Post max.
Current Day of the month Denne dag i måneden
Current download path Nuværende overførselssti
Current hours in 24 hour format Denne time i 24 timers formatet
Current minutes of the hour. Dette minut
Current Progress: Translation
Current Speed bits/sec and Bytes/sec Nuværende hastighed bit/sek og byte/sek
Currently Loaded posts Translation
Customize... Tilpas ...
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Translation
Data Downloaded this session Data overført i denne session
Data Rate Translation
Data: Translation
Database Compactor is already in Progress Translation
Date: Translation
Debug Fejlsøg
December December
Delete All Posts Translation
Delete all Posts? Translation
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Translation
Delete Entries from DB Translation
Delete File From Disk Translation
Delete Files by renaming and wiping the contents Translation
Delete from Download List? Slet fra overførselslisten?
Delete Group from List Translation
Delete Groups Slet grupper
Delete images Files Slet billedfiler
Delete Images from Database Translation
Delete Item and the underlying files. Translation
Delete item but, doesn't remove from disk Translation
Delete Marked Files(From Disk!)? Translation
Delete Partial Downloads from Disk? Slet delvise overførsler fra disk?
Delete Posts... Slet indlæg ...
Delete Selected Posts? Translation
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Slet filerne fra disken
Slet filerne fra disken
Delete the Server Translation
Delete these File from the Database? Translation
Delete these passwords? Slet disse adgangskoder?
Delete these Records? Translation
Delete this Filter Entry? Slet denne filterindgang?
Description Beskrivelse
Destination Folder Destinationsmappe
Dial-up Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Telefonmodemmet kunne ikke kontakte internetudbyderen. Kontroller konfigurationen, og prøv igen.
Dirty Rotten Spammers Translation
Disable Enabled Groups Translation
Disable Enabled Servers Translation
Disable one or more Servers Translation
Disable/Enable the Signature Cache Translation
Disabled Deaktiveret
Display Age Translation
Display all Files and hide old ones Vis alle filer og skjul de gamle
Display all of the posts for this group Translation
Display and Update these groups
Display and Update these groups
Vis og opdater disse grupper
Vis og opdater disse grupper
Display Connection details Translation
Display only unread/un-downloaded Files Vis kun ulæste/ikke hentede filer
Display program information, version number and copyright
About
Translation
Display Settings Vis indstillinger
Display Statistics about a specific Post Få vist statistik om en bestemt post
Display the Group Properties window
Display the Group Properties window
Vis gruppeindstillingsvindue
Vis gruppeindstillingsvinduet
Display these Groups
Display these Groups
Vis disse grupper
Vis disse grupper
Don't Download Headers Hent ikke teksthoveder
Don't use SSL Brug ikke SSL
Download all headers? Translation
Download all posts currently visible in the post list. Translation
Download all posts from this poster. Translation
Download all posts in this Group Translation
Download All Posts Translation
Download and assemble Incomplete Files Translation
Download Descriptions: Translation
Download Failed Translation
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Hent gruppeliste fra aktive servere
Hent gruppeliste fra aktive servere
Download Headers Hent teksthoveder
Download History Translation
Download just the subjects for faster searching Translation
Download Next 1 million Posts Hent de næste 1.000.000 indlæg
Download Next 10 million Posts Hent de næste 10.000.000 indlæg
Download Next 100 thousand Posts Hent de næste 100.000 indlæg
Download Next 1000 Records from the Server(s) Translation
Download Next 5 million Posts Hent de næste 5.000.000 indlæg
Download Next 50 thousand Posts Hent de næste 50.000 indlæg
Download Path Not Set in options Translation
Download Path: Translation
Download Paused Translation
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Translation
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Hent de seneste gruppeopdateringer
Hent de seneste gruppeopdateringer
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Hent til en ny mappe med navnet fra emnet
Hent til en ny mappe med navnet fra emnet
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Hent til en ny mappe navngivet efter emne
Hent til en ny mappe navngivet efter emne
Download will bypass all Filters Translation
Download Download
Download: Translation
Downloaded Files Translation
Downloaded Posts Translation
Downloaded Translation
Downloaded: Translation
Downloading Files Henter Filer
Downloading Posts Translation
Downloading Translation
Downloads Translation
Duplicate File Dublet
Edit Subscribed groups.
Open the Group Add Window
Rediger abonnementsgrupper.
Åbn vinduet tilføj vindue
Edit the filters.
Open the Filters window
Rediger filtre.
Åbn filtrenes vindue
Edit the Groups Translation
Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do. Translation
Email Notification E-postpåmindelse
Enable confirmation before permanant post deletion from the post list Aktiver bekræftelse før permanent indlægsletning fra indlægslisten
Enable confirmation for Group List Sorting Aktiver bekræftelse for gruppelistesortering
Enable confirmation of deletion from the Download List Aktiver bekræftelse af sletning fra overførselslisten
Enable confirmation when sorting the Download list. Aktiver bekræftelse, når du sorterer overførselslisten.
Enable Disabled Groups Translation
Enable Disabled Servers Translation
Enable Filters: Translation
Enable one or more Servers Translation
Enable or Disable automatic shutdown Aktiver eller deaktiver automatisk nedlukning
Enable or Disable the Filters Aktiver eller deaktiver filtrene
Enable the critical Error Pop-up window. Aktiver det kritiske pop op-vindue for fejl.
Enable the Post List is empty prompt when loading and no posts appear Aktiver indlægslisten er tom, når der indlæses og ingen indlæg vises
Enabled Aktiveret
Enter Registration codes. Translation
Erase everything
Erase All
Translation
Erase the selection
Erase
Translation
Error Translation
Execute external program Translation
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Udvid og minimer filer
Udvid og minimer filer
Expand docked window Translation
Expand Search Results... Udvid søgeresultater ...
Export image Files Eksporter billedfil
Export Images to a Disk files. Translation
Export the selected posts to a text file Translation
Fail EXE files and RAR files that contain EXE files Stop EXE-filer og RAR-filer, der indeholder exe-filer
Fail RAR files that need Passwords Stop RAR-filer, der skal bruge adgangskoder
Fail Spam files Stop spamfiler
Fail When Large RARS inside downloaded RARs are found. Stop hvis der findes store RAR'er inde i hentede RAR'er.
Fail when ZIP Files are inside RARS. This is almost always Spam. Translation
Fail WMV/ASF files and RARS that contain WMV/ASF files that need Passwords Stop WMV/ASF-filer og RAR'er, der indeholder WMV/ASF-filer som kræver adgangskoder
Failed Files Translation
Failed Posts Translation
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Translation
Failed to Find or Create the Data folder.
The DataPath option in the configuration file determines the location of the data folder. You might need to change it to a valid folder
Translation
Failed to Find or Create the Download folder.
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Translation
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Translation
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Translation
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
February Translation
File Descriptions Filbeskrivelser
File Exists! Overwrite? Filen findes! Overskriv?
File Parts Downloaded Fildele hentet
File Parts Missing Fildele mangler
File Type: Translation
Filename Accept Accepter filnavn
Filename Options Filnavnsindstillinger
Filename Reject Afvis filnavn
Filename: Translation
Files Found: Translation
Files List Filerliste
Files Needed: Translation
Files! Translation
Files Translation
Files: Translation
Filter Accept: Translation
Filter out files that aren't new Filtrer filer, der ikke er nye
Filter posts with invalid email addresses (no @) Filtrer indlæg med ugyldige e-postadresser (ingen @)
Filter Profile not Found - Search Aborted Filterprofil ikke fundet - søgning afvist
Filter Profile Filterprofil
Filter Profile: Translation
Filter Profiles can't start with a number Translation
Filter Profiles require a name Translation
Filter Reject: Translation
Filters Filters
Find RAR files in current post list Translation
Find: Translation
Firewall: Translation
Folder name needs a drive letter or UNC path prefix Mappenavn skal have et drevbogstav eller et UNC-stipræfiks
Font Colors for the Lists Translation
Free space available in the Data|Download folders Ledig tilgængelig plads i data|Overførselsmapper
Free Space: Translation
Fri Fre
FROM Date must be less than TO Date FRA dato skal være mindre end TIL dato
Full Speed Translation
Global Filter Can't be Deleted Globalt filter kan ikke slettes
Group Added Date Dato for tilføjet gruppe
Group already Exists. Need to choose a different name Gruppen findes allerede. Find på et andet navn
Group Field is Empty. Please try again. Translation
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Translation
Group Gruppe
Group: Translation
Groups (0) Grupper (0)
Groups List Gruppeliste
Groups Translation
Growl Notification Growl-påmindelse
Growl Server Registration Complete Growl-serverregistering er færdig
Header Download Failed - No Servers set to download headers. Overførsel af teksthoveder mislykkedes - Ingen server at angivet til at hente teksthoveder.
Header Download Translation
Hide docked window Translation
Hide Files with more Cross-posts than setting. Skjul filer med flere krydsindlæg end indstillingen angiver.
Hide Old Translation
Hide Old/Show Filenames Skjul gamle/vis filnavne
Hide/Show the main toolbar Translation
Hours Timer
Icon Legend Translation
Idle/New Inaktiv/ny
Idle/Old Inaktiv/gammel
IDS_SELECTED_ITEMS Translation
Image Database Translation
Import and image from ZIP of CBZ files Translation
Import Group Data from Newsbin 5.XX Importer gruppedata fra Newsbin 5.XX
Incomplete. Missing information needed for download Translation
Insert Clipboard contents
Paste
Translation
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Translation
Internet Search Translation
Invalid Regular Expression in Filter Ugyldig regulært udtryk i filter
Invalid Search String Ugyldig søgestreng
January Translation
Job: Translation
July Translation
June Translation
Kill all connection that are currently outstanding. Translation
Kill Selected Connection. Translation
Kill the Current Download Translation
Kill the Download. Translation
Last Command Translation
Last path segments from the download path Sidste stisegmenter fra overførselsstilen
Last Response Translation
Last Updated: Translation
Limit Repair so, it leaves one CPU available Begræns reparation så, det efterlader en CPU tilgængelig
List of Current downloads Translation
List of Failed downloads Translation
List of News servers that have been entered into Newsbin Translation
List of Newsgroups you might want to download from. Translation
List of Status messages Translation
Load A folder's worth of Saved downloads Translation
Load all posts bypassing any age filters Translation
Load an Image Database Indlæs billeddatabase
Load Newer files into the list. Indlæs nyere filer til listen
Load NZB files...
Load NZB
Indlæs NZB-filer ...
Indlæs NZB
Load NZB... Translation
Load Older files into the list. Indlæs gamle filer til listen.
Load Ranges of posts Translation
Load the download List from disk Translation
Load the Download list Indlæs overførselslisten
Lock the display to prevent accidential changes Lås visning for at forhindre utilsigtede ændringer
Logging Logning
Logs: Translation
Long Group name Langt gruppenavn
Main Toolbar Værktøjslinje
Make selected posts Old Translation
March Translation
Mark all post Old? Translation
Mark all posts Old. Translation
Mark all posts Old? Translation
Mark post as Deleted Translation
Mark Posts New... Marker nye indlæg ...
Mark Posts Old... Marker gamle indlæg ...
Mark Selected posts "new" Mark Selected posts "new"
Max Size Maks. størrelse
Maximum size must be larger than Minimum size to search Translation
Maximum size of displayed file. Translation
May Translation
Message-Id Besked-id
Min Size Min. størrelse
Minimum size of displayed file. Translation
Mon Man
Move Bottom
Move Item to the Bottom
Flyt til bund
Flyt indlæg til bunden
Move Down
Move Item Down one line
Flyt ned
Flyt indlæg en linje ned
Move File(s) to another folder Translation
Move Files Translation
Move Marked Files? Translation
Move One Line Down Translation
Move Top
Move Item to the Top
Flyt til top
Flyt indlæg til toppen
Move Up
Move Item Up one line
Flyt op
Flyt indlæg en linje op
Move Up one Line Translation
Must select some files to save to NZB Der skal vælges filer for at gemme som NZB
NA for NZBs N/A for NZB'er
Name field is Empty. Please add some kind of Name. Translation
NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*|| NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*||
Need to pick a server to Post to - Please try again Der skal bruges en server at poste til - Forsøg igen
Need to pick an active server - Please try again. Der skal bruges en aktiv server - Forsøg igen.
Need to select an item to modify. Vælg et emne at redigere.
Network Netværk
New Category... Ny kategori ...
New Files Nye filer
New Posts Translation
Newsbin doesn't operate a News server.

Visit http://www.usenettools.net/ for server information
Newsbin har ikke en nyhedsserver.

besøg http://www.usenettools.net/ for serveroplysninger
Newsbin Paused - Data Folder can't be accessed Newsbin er på pause - datamappe kan ikke tilgås
Newsbin Paused - Download Folder can't be accessed Newsbin er på pause - datamappe kan ikke tilgås
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Translation
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin er på pause - Lav diskplads på drevets overførselsmappe
Newsbin Pro Options
Open the options Window
Newsbin Pro-indstillinger
Åbn indstillingsvinduet
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsBinPro

NewsBin
NewsBin-Filer (*.nbi)
.nbi
NewsBinPro.Dokument
Newsbin-dokument
No active groups selected to Process Translation
No Destination filename set Ingen destinationfilnavnssæt
No group name found during add group Translation
No groups selected Translation
No PAR data so no PAR status is currently available Ingen PAR-data, så ingen PAR-status er i øjeblikket tilgængelig
No Posts Selected - Can't find Author Ingen indlæg valgt - kan ikke finde forfatter
None None
Normal Normal
Notification Messages Påmindelsesbeskeder
Notification Options Påmindelsesindstillinger
Notification Services Påmindelsestjenester
Notification Types Påmindelsestype
November November
NZB Email Settings Translation
NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*|| NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*||
NZB Options NZB-indstillinger
NZB Watch Folder NZB-overvågningsmappe
NZB Watch Path NZB-overvågningssti
October Translation
Old Posts Translation
Only display files that match this filter Translation
Only display Newer Posts Translation
Only show the filename part of the subject Translation
Open Another Configuration Translation
Open Groups Display
Open Groups Display
Åbn gruppevisning
Åbn gruppevisning
Open the Filter Options Translation
Open the folder where the UnRARed files go. Åbn mappe hvor udpakket filer bliver lagt.
Open the folder where this file is. Translation
Open the Options Dialog Translation
Open the Search Window
Open the Search Window
Åbn søgevinduet
Åbn søgevinduet
Open the Server Options Translation
Open this document Translation
Open up a window to the files folder Translation
Open Window to register key. Åbn vinduet for at registrere nøgle.
Option Indstilling
Options Translation
Options: Translation
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Translation
Par Files: Translation
PAR Records Translation
Par Set Size: Translation
Partial Download Translation
Path Item Definitions Stiemnedefinitioner
Pause download
Pause the selected Download
Sæt overførsel på pause
Sæt den valgte overførsel på pause
Pause Download during UnRAR/Repair Sæt overførsel på pause under udpakning/reparation
Pause the download list.
Pause the Download
Sæt overførselslisten på pause.
Sæt overførslen på pause
Pause the Download Translation
Pause the marked download Translation
Pause Pause
Paused Translation
Performance Options: Hastighedsindstillinger:
Performance Hastighed
Permanantly Delete these Posts from Storage? Translation
Permanently delete this poster? Slet denne afsender permanent?
Pick Folder to UnRAR to Vælg mappe at udpakke til
Pick the Download Folder Vælg overførselsmappen
Pick the Font to use with this control Translation
Pick the NZB Autoload Path Vælg NZB-stien for automatisk indlæsning
Pick the NZB Download Folder Vælg NZB-stien for overførsel
Place Holder Midlertidigt navn
Position: Position:
Post a message to up to 3 groups. Translation
Post Count Indlægsantal
Post Filename Translation
Post list that the user can copy new entries into for later processing Translation
Post Properties Translation
Post to Selected Groups Translation
Post/File is Filtered Translation
Poster Field Afsenderfelt
Poster Filtered Afsender filtreret
Poster Settings Translation
Poster: Afsender:
Pre-allocate files. Improves performance for spinning disks Forhåndsallokering af filer. Forbedrer hastigheden for roterende diske
Preparing Posted Files... Forbereder indlægsfiler ...
Priority: Prioritet:
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Translation
Processing Priority Translation
Progress: Translation
Prompt when Exit is attempted. Vis en advarsel når Exit forsøges.
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Purge on disk records to the "Display Age" setting.
Purge the Stored records from the disk Translation
Purge to MDA is already in Progress Translation
Purging the Groups... Rens/slet grupper ...
Purging to Display Age... Slet og vis visningsalder ...
Quality Kvalitet
Queued for Download I overførselskø
Quick UnRAR: File isn't a decodable type Quick UnRAR: Filen er ikke en type der kan afkodes
Quick UnRAR: No filename found Quick UnRAR: Intet filnavn fundet
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Translation
RAR Passwords RAR-adgangskoder
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE i/foran NZB-filnavne er ugyldig
Read Posts Translation
Read the text of the post Translation
Ready Translation
Really Delete Group(s)? Translation
Really Delete Server(s)? Translation
Really Purge Stored Records? Translation
Really Reset the Group to use Download Age again? Vil du virkelig nulstille gruppen til at bruge overførselsalder igen?
Reduce the amount of CPU that PAR repair and UnRAR can use Skru ned for mængden af cpu som PAR-reparation og UnRAR kan bruge
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Genopfrisk listen
Fjern filer som ikke længere er tilgængelig på disken
Reject! Translation
Reload from Disk. Genindlæs fra disk.
Reload Group data Genindlæs gruppedata
Reload the DB from disk Translation
Remote Control Ekstern kontrol
Remote NZB Interface Ekstern NZB-grænseflade
Remove Files from List Fjern filer fra listen
Remove from Download List Translation
Remove Poster from Lockout List Translation
Remove Posts from List Translation
Rename Failed, Probably the destination file already exists Translation
Rename File Translation
Rename File. Translation
Rename this item Translation
Repair Blocks Translation
Reply to an existing post Translation
Rescan Folders Translation
Rescan the folder for missing files Translation
Reset counter to download headers from FTR setting Translation
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Translation
Reset the download counters. Translation
Restore the window to visible Translation
Resume download
Resume the selected Download
Genoptag overførsel
Genoptag de valgte overførsler
Retry the Download
Retry the Download
Prøv at overføre igen
Prøv at overføre igen
RSS Feeds Translation
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Kør QuickPAR
Kør QuickPAR for at teste filer
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Kør standardvisningen for denne fil
Kør standardvisningen for denne fil
Run the Edit Groups Dialog Translation
Run the file with the default viewer Translation
Running Translation
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Eksempelfiler
Unrar og forsøg at vise RAR-indholdet
Sat Lør
Save the active document with a new name
Save As
Translation
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Gem konfigurationsfilen
Gem konfigurationsfilen
Save the download list so, it can be loaded later. Translation
Save the selected post to disk. Translation
Scheduler Opgavestyring
Scripts Skripter
Search for and UnRAR RAR files Søg efter og udpak RAR-filer
Search for Downloaded Files in the file DB Translation
Search for Subjects or Poster Søg efter emner eller afsender
Search In Group/Topic Translation
Search Mode Søgetilstand
Search string used to find these files Søgestreng brugt til at finde disse filer
Search Warning Translation
Search Translation
Secure server/connection Failed. Translation
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Translation
Security Options Translation
Select a Filter Profile from Find - Search Aborted Vælg og filtrer profil fra find - søgning afbrudt
Select a Filter Profile Translation
Select a folder to scan for files Translation
Select all Items Vælg alle elementer
Select all Posts. Translation
Select Automatic Download Mode. Translation
Select Manual Mode Translation
Select which groups to search for content. No selection means all groups Translation
Selected Data count and size Udvalgt dataantal og størrelse
September September
Server Name: Translation
Server Options Translation
Server port is Required - default is 119 Translation
Servers Translation
Servers: Translation
Set the Per group download path Translation
Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
At sætte NZB Autoload-sti til at skanne samme overførselssti er en DÅRLIG ide.

Høj cpu-belastning kan være resultatet.
Setup Opsætning
Show All Files Translation
Show All Posts Translation
Show Filenames only Vis kun filnavne
Show Filenames Translation
Show Filenames: Translation
Show Filtered Posts Translation
Show Grid Lines Translation
Show Help File Translation
Show Incomplete Files Translation
Show Incompletes Translation
Show New Posts Translation
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Translation
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Translation
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Translation
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Translation
Show PAR/NFO Translation
Show Special... Translation
Show the best guess at the filenames in the post. Translation
Show the smaller tool bar. Translation
Show/Disable the MOTD window Translation
Size of data waiting to download in the download list Størrelsen af ​​data, der venter på at blive hentet fra overførselslisten
Size: Translation
Slow Langsom
Sort Groups List? Translation
Sort the Download list? Translation
Sort the entire Wish list? Sorter hele ønskelisten?
Sort the Failed list? Translation
Source: Kilde:
Spam Filter Settings Indstillinger for spamfilter
Spam Filters Spamfiltre
Spam Spam
Specify a filter profile for a group Translation
Speed (Bps): Translation
Speed Limited Hastighedsbegrænsning
Speed Progress Hastighedsudvikling
Speed: Translation
SSL Enabled/Disabled: SSL aktiveret/deaktiveret:
State: Tilstand:
Status Status
Status: Translation
Stop Search Processing Stop søgeproces
Subject Accept Accepter emne
Subject Field Emnefelt
Subject is Empty - Please try again Emne er tomt - Prøv igen
Subject Reject Emne afvist
Subject: Translation
Sun Søn
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Translation
Switch between Full and Reduced speed Skift mellem fuld og reduceret hastighed
Switch between Pause and Run Skift mellem pause og kør
Switch between Scheduler Modes Skift mellem opgavestyringstilstande
Switch to the next window pane
Next Pane
Translation
Switches Skifter
Tab: Translation
Tabbed Window Translation
Takes you to a form where you can request tech support Translation
Test files if they have PAR files Translation
Test NZB... Test NZB ...
Test text was Accepted - Will be included Testtekst blev accepteret - vil blive inkluderet
Test text was Rejected - Will be excluded Testtekst blev afvist - vil blive udelukket
Text: Tekst:
The cleaned up filename of the loaded NZB Rensede filnavnet på den indlæste NZB
The current date Dags dato
The current month Denne måned
The current Poster address Den nuværende afsenderadresse
The current year Dette år
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The group or Topic if a group of groups is loaded Gruppen eller emnet hvis en gruppe eller grupper er indlæst
The last path segment of the NZB File path Den sidste bid af NZB-stien
The name is too short. It must be 2 letters or more. Translation
The news servers for some popular ISP. Translation
The parent groups if this group is in a GOG (groups of groups) Forældregrupperne hvis denne gruppe er i en GOG (overgruppe)
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Translation
Thumbnails Translation
Thur Tors
Time to finish current downloads Tid til at afslutte igangværende overførsler
Too Big For stor
Too Small For lille
Top Translation
Total I alt
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Translation
Try to Find a news server Translation
Tue Tirs
UberSearch UberSearch
Unable to add this item to poster lockout Kan ikke føje dette element til afsenderspærring
Unable to Assign Download path - Check your download path settings Kunne ikke tildele overførselssti - Kontroller din indstillinger for overførselsstien
Unable to create or access the temp folder Kunne ikke oprette eller få adgang til den midlertidige mappe (temp)
Unable to Delete Server - Server not found Translation
Unable to load the Filters file Kunne ikke indlæse filterfilen
Unable to open file to save groups Translation
Unable to Register with Growl Server Kunne ikke registeres med Growl-serveren
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Translation
Undo the last action
Undo
Translation
UnRAR Failed: RAR file needs Password Udpakning mislykkede: RAR-filer mangler adgangskode
UnRAR Files
Unrar the current set of files
Udpak filer
Udpak (unrar) nuværende filsæt
UnRAR Path is not set in the Options Sti for udpakning er ikke angivet under indstillinger
UnRAR Path: Sti for udpakning:
UnRAR the files to a new folder Udpak (unrar) filer til en ny mappe
Use SSL Brug SSL
UsenetSearch Usenetsøgning
Verbose Uddybende
Video Resolution extracted from the subject Videoopløsning hentet fra emnet
View List Icon Legend Translation
View Message of the Day Translation
View Thumbnails Translation
Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads Advarsel - teksthovedoverlapning > 5.000 er unormalt. Det vil sløve overførsel af teksthoveder ned
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt Advarsel NZB-fil kunne ikke indlæses. Den er sikkert beskadiget
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s Advarsel NZB-fil kunne ikke indlæses. Den er sikkert beskadiget: %s
Warning Translation
Watch List Name Navn på overvågningsliste
Watch list Status Status på overvågningsliste
Watch List Overvågningsliste
Web page that describes how to Use newsbin Translation
Wed Ons
What the Path Symbols mean Hvad stisymbolerne betyder
When Files are Repaired Når filer er Repareret
When Files are UnRARed Når filer er udpakket
When Login is Enabled - Username is required Translation
When Newsbin Exits Når Newsbin afsluttes
When Newsbin report Errors Når Newsbin rapporterer fejl
When Newsbin Starts Når Newsbin starter
Window Positions Translation
Wish List Ønskeliste
Write Downloaded files with No memory buffering Skriv overførte filer uden hukommelsesmellemlagring
You need to Enter a server name or address Translation
You've selected more than 40 items to read. Continue? Translation

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Danish
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Danish
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 3

English Danish
Accept if Accepter hvis
Reject if Afvis hvis
Disable Deaktiver

DLGINIT Entry 4

English Danish
Display Data Rate Vis datahastighed
Display Disk Free Space Vis fri harddiskplads

DLGINIT Entry 5

English Danish
Header Download Translation
Internet

DLGINIT Entry 6

English Danish
None Ingen
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 7

English Danish
Sleep Fald i søvn
Hibernate Gå i hi
Shutdown Sluk

DLGINIT Entry 8

English Danish
SOCKS4 (No Password Needed) SOCKS4 (Ikke brug for adgangskode)
SOCKS5 (Password Optional) SOCKS5 (adgangskode kan vælges)
HTTPS HTTPS

DLGINIT Entry 9

English Danish
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS4
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 10

English Danish
Subject Contains Translation
Filename Contains
Poster Contains

DLGINIT Entry 11

English Danish
Update Every 1 secs Update Every 1 secs
Update Every 5 secs Update Every 5 secs
Update Every 30 secs Update Every 30 secs
Update Every 60 secs Update Every 60 secs
Personal tools