Danish 6.72

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 6.72 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Danish
- You can help make Newsbin better. Newsbin changes as Usenet changes. Most new features are driven by your requests. - Du kan hjælpe med at gøre NewsBin bedre. NewsBin ændrer sig med Usenet. De fleste nye funktioner er drevet af dine anmodninger.
- You get prompt support over Email, web form, IRC, Reddit and our Forum - Du får hurtig support over e-mail, netformular, IRC, Reddit og vores Forum
- You have access to the active beta programs. Including bleeding edge versions that are only seen on IRC - Du har adgang til de aktive betaprogrammer. Herunder bleeding edge-versioner, der kun er set på IRC
- You never have to pay for a key again. It lasts Forever. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the Key for FREE
- Du behøver aldrig at betale for en nøgle igen. Den varer evigt. Nogle brugere har brugt den samme nøgle i 10 år.

Hvis du betaler for et søgeabonnement, får du nøglen GRATIS
Download Paused Warning Download Paused Warning
(Optional) (Optional)
@ Translation

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder
` Translation
A key lasts forever. After you pay one time for a key, you never have to pay for a key again. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the key for FREE
En nøgle varer evig. Når du først har betalt en gang for en nøgle, så skal du aldrig betale for en nøgle igen. Nogle brugere har anvendt den samme nøgle i 10 år.

Hvis du betaler for et søgeabonnement, får du nøglen GRATIS
About Newsbin Pro About Newsbin Pro
Active Aktiv
Add &Groups... Tilføj &grupper ...
Add (Ins) Tilføj (Ins)
Add a path prefix - UnRAR to a folder named for the source folder Tilføj en stipræfiks - unrar til en mappe med navnet for kildemappen
Add each filename to the log file. Add each filename to the log file.
Add Files... Add Files...
Add Filters... Add Filters...
Add Group Name to Download Folder Add Group Name to Download Folder
Add group... Add group...
Add Groups Add Groups
Add Matching files to top of download list. Tilføj matchende filer øverst i overførselslisten.
Add New Server Add New Server
Add New Tilføj ny
Add NZB Filename to Download Folder Add NZB Filename to Download Folder
Add NZB Folder to Download Folder Add NZB Folder to Download Folder
Add to Top of the download list. Føj til toppen af overførselslisten.
Add Add
Address of PC Adressen på pc
Advanced Options Advanced Options
Advanced... Avanceret ...
Advanced.... Avanceret ....
Age Filter: Age Filter:
Aggressive Assembly mode (bypass retries and assemble when you have enough PARS) Aggressiv samlingstilstand (omgår forsøg og begynder at samle når du har nok PAR'er)
Aggressive removes all known spam types . Encrypted RARS , Encryped RARS inside RARS, RARS containing EXE files. DRM encoded WMV/ASF files Aggressiv fjerner alle kendte spamtyper . Krypteret RAR'er , Krypterede RAR'er indeni RAR'er, RAR'er indeholdende EXE-filer. DRM-kodede WMV/ASF-filer
Aggressive Aggressiv
All downloads and UnRAR's will go to the main download folder
unless one of the other folders is enabled
Alle overførsler og UnRAR'er placeres i overførselsmappen
medmindre én af de andre mapper er aktiveret
All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them. All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them.
API Key (optional): API-nøgle (valgfri):
Attach file summary information to the file. Attach file summary information to the file.
Auto Rename: Rename the file if it already exists on disk Translation
Auto-Mark Old: Auto-Mark Old:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting
Auto-Shutdown Warning Auto-Shutdown Warning
Auto-Shutdown Auto-Shutdown
Automatic download for Double-clicked NZBs Automatisk overførsel af dobbeltklikkede NZB'er
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatic Download. Add all new posts to the download list.
Automatic Download. Download all files that match this watch list. Automatisk overførsel. Hent alle filer som matcher denne overvågningsliste.
Automatic Search Interval Automatisk søgeinterval
Automatic Update Modes Automatic Update Modes
Automatically UnRAR Complete Files UnRAR automatisk komplette filer
Automatically UnRAR Complete Files: UnRAR automatisk komplette filer:
Autorar Properties Autorar Properties
Available block count: Tilgængelig bloktæller:
Background Background
Basic Settings Basic Settings
Binaries Binaries
Bottom Bottom
Browse Browse
Browse... Browse...
Bypass size filters for some files Bypass size filters for some files
Bytes Bytes
Cancel Cancel
Casual removes RARS containing EXE files, DRM encoded WMV/ASF files and DRM encoded WMV/ASF files inside RARs Fjerne RAR-filer indeholdende EXE-filer, DRM-kodede WMV/ASF-filer og DRM-kodede WMV/ASF-filer inde i RAR'er
Casual Lejlighedsvis
Change... Skift...
Characters long Characters long
Check Files Tjek filer
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename
Clear Clear
Click here to Purchase NEW Key Click here to Purchase NEW Key
Click To Finish Registration Click To Finish Registration
Close Close
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Complete Files: Overførte filer:
Connections: Connections:
Control Prompts Control Prompts
Controls detail of the log messages Controls detail of the log messages
Copy Settings From Server: Copy Settings From Server:
Copy Settings from: Kopier indstillinger fra:
Copy Style (Copy(X) of XXX). Unchecked uses numeric rename Translation
Copy to Clipboard Copy to Clipboard
Copyright(C)1995-2015 CMCE Inc. All rights reserved.
Ophavsret 1995-2015 CMC Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Critical Error Messages Critical Error Messages
Cross-post Filter: Kryds-post filter:
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/Load NZB to one Post List:
Damaged Files: Beskadigede filer:
Data Folder Data Folder
Data Folder: Datamappe:
Days Old Days Old
Days to download from a new group Days to download from a new group
Default is 563 Default is 563
Default port is 118 Standardport er 118
Default port is 119 for News Default port is 119 for News
Default port is 8000 Standardport er 8000
Default Settings Default Settings
Default Standard
Delete Emails with NZBs Delete Emails with NZBs
Delete File Data older than N days old Delete File Data older than N days old
Delete Files to Recycle Bin Slet filer til papirkurven
Delete Groups (Del) Slet grupper (Del)
Delete or leave the emails on the server Delete or leave the emails on the server
Delete RARs and PARS on successful UnRAR. Slet RAR'er og PAR'er ved vellykket udpakning.
Delete RARs and PARS to Recycle Bin Slet RAR'er og PAR'er til papirkurven
Delete Server Delete Server
Delete Watch Slet overvågning
Delete Delete
Details Details
Different proxys require different ports Forskellige proxyer kræver forskellige porte
Disable Automatic PAR unpausing. Deaktiver Automatisk PAR uden pause.
Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files Deaktiver AutoPAR UnRAR for denne gruppe - pak ikke RAR-filer ud
Disable AutoPAR Disable AutoPAR
Disable UnRAR for all files added using this watch list. Deaktiver udpakning for alle filer tilføjet via denne overvågningsliste.
Disable XFeatures: Some servers don't implement Xfeatures correctly Translation
Disabled Deaktiveret
Disk Space Used: Brugt diskplads:
Display Age: Display Age:
Display Switches Display Switches
Distributed by DJI Interprises, LLC Distributed by DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Do column sorts by ignoring the RE: part
Don't download Headers from this server Don't download Headers from this server
Don't know yet Don't know yet
Don't show this again. Vis ikke dette igen.
Download Age: Download Age:
Download Double-Clicked NZB: Download Double-Clicked NZB:
Download folder for downloads from NZB Files: Hent mappe til overførsler fra NZB-filer:
Download Folder: Overførselsmappe:
Download folder: Overførselsmappe:
Download Groups List From Server Download Groups List From Server
Download Path Overførselssti
Download Settings Download Settings
Duplicate Filename Settings Duplicate Filename Settings
Edit Path Rediger sti
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster)
Email (POP) Server Email (POP) Server
Email (SMTP) Server: Email (SMTP) Server:
Email Notification Settings Påmindelsesindstillinger for e-post
Email Password: Email Password:
Email Poster: Afsender af e-post:
Email Settings Indstillinger for e-post
Email To: Email To:
Email Username: Email Username:
Enable File Descriptions Enable File Descriptions
Enable Filter Aktiver filter
Enable Logging Enable Logging
Enable Pop Scanning Enable Pop Scanning
Enable Post UnRAR Filter Aktiver post UnRAR-filter
Enable Proxy Aktiver Proxy
Enable Remote Control Aktiver fjernstyring
Enable Remote NZB Integration Aktiver ekstern NZB-integration
Enable Scheduler Aktiver opgavestyring
Enable Script Logging Aktiver skriptlogning
Enable Server Enable Server
Encrypted RAR Password Krypteret RAR-adgangskode
Enter Test Text: Indtast testtekst:
Enter your Existing Key Indtast din eksisterende nøgle
Example NZB Filename: Eksempel på NZB-filnavn:
Example RAR Path: Eksempel på RAR-sti:
Execute when an UnRAR Completes: Udfør, når en udpakning er fuldendt:
Exit Newsbin when the download list empties Exit Newsbin when the download list empties
Exit Newsbin? Forlad Newsbin?
Exit Processing Exit Processing
Failed list is saved and restored on restart Defekt liste er gemtog gendannes ved genstart
Favorite Posters Favorite Posters
File Description Settings Filbeskrivelsesindstillinger
File Display Date Range File Display Date Range
File Filters File Filters
Filename: Filename:
Filenames Modifications Filenames Modifications
Filter Profile: Filter Profile:
Filter Profiles Filter Profiles
Filter Filter
Filters that apply to this group Filters that apply to this group
Filters that apply to this Watch Folder Filtre for denne overvågningsmappe
Filters that apply to Watch item Filtre der gælder for overvågningselement
Firewall Address: Firewall Address:
Firewall Options Firewall Options
Firewall Password. Firewall Password.
Firewall Password: Firewall Password:
Firewall Port: Firewall Port:
Firewall Type: Firewall Type:
Firewall Userid Firewall Userid
Firewall Username: Firewall Username:
First Name: First Name:
Folder Dup Bypass: Omgå dobbelt mappe:
Folder Mode: Folder Mode:
Folder Name Folder Name
Force group Selection: Some non-standard servers require group selection Translation
From Poster: Fra afsender:
From: From:
Group Display Age: Group Display Age:
Group Name Filters Group Name Filters
Group Options Group Options
Group Properties Group Properties
Group(s): Group(s):
Growl Notification Settings Påmindelsesindstillinger for Growl
Growl Password: Adgangskode for Growl:
Growl Register Register for Growl
Growl Server: Server for Growl:
Growl Settings Indstillinger for Growl
Header Database Compaction Databasekomprimering af teksthoveder
Header Overlap: Header Overlap:
Help Help
Hide Low Post Groups(under 10,000) Skjul grupper med få indlæg (under 10.000)
Hide posts larger than (Bytes) Skjul indlæg større end (byte)
Hide posts older than (Days/Hours) Skjul indlæg ældre end (dage/timer)
Hide posts smaller than (Bytes) Skjul indlæg mindre end (byte)
Hide Posts that exceed crossposts Skjul indlæg som overstiger krydsindlæg
Hide Subscribed Groups Skjul abonnerede grupper
Hide till Restart Skjul indtil genstart
High Powered PC Kraftig pc
How many days worth of posts to download from an empty group How many days worth of posts to download from an empty group
How many posts to overlap Header downloads How many posts to overlap Header downloads
How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more) Hvor ofte skal Newsbin opdatere grupperne (begrænset til 15 minutter eller mere)
How often Newsbin will automatically search using the watch lists. 30 minutes is the lower limit. Hvor ofte Newsbin automatisk vil søge via overvågningslisterne. 30 minutter er den nederste grænse.
I Agree I Agree
Icon Legend Icon Legend
If you configured Remote download for http://localhost:8000/ for example.Set the port to 8000. The recommendation is to ONLY use the API key.
You can use the API key OR the U/P but not both.
Translation
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS
Image Modes Image Modes
Image Safe Table translation Image Safe Table translation
In the post lists, show the age and not the date In the post lists, show the age and not the date
Incomplete Files: Ufuldstændig filer:
Internet Search Options Internet Search Options
IP Address: IP-adresse:
Last Name: Last Name:
List Name: List Name:
Load All Posts Load All Posts
Load Day Range Indlæs interval for dag
Load NZB... Load NZB...
Lock Option Changes: Prevent remote access to options Translation
Lock the Groups Lås grupperne
Lock the Options Lås indstillingerne
Lock the Servers Lås serverne
Lock the Startup Lås opstarten
Lock the Tray Icon Lås statusikon
Log : Log :
Log Date: Log Date:
Log Errors. Log Errors.
Log Errors: Log Errors:
Log Filenames: Log Filenames:
Log Group: Log Group:
Log Headers Log Headers
Log Methods: Registrer metoder:
Log Post Body: Log Post Body:
Log Poster: Log Poster:
Log Settings Log Settings
Log something or other: Registrer et eller andet:
Log Subject: Log Subject:
Log the entire non-Binary part of the post Log the entire non-Binary part of the post
Log the headers for each post to the log file Log the headers for each post to the log file
Look in Groups: Se i grupper:
Low Disk Space Lav diskplads
Low Powered PC Svag pc
Main Download folder: Overførselsmappe:
Manual Add Manual Add
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it.
Mark stored posts old after loaded into list Marker lagrede indlæg som gamle efter indlæsning til listen
Matches: Matcher:
Max Retries before files are Assembled Maks. antal forsøg før filer samles
Max Retries: Max Retries:
Maximum File Size: Maximum File Size:
Memory Usage: Translation
Minimize to Tray Minimize to Tray
Minimize to Tray: Minimize to Tray:
Minimum File Size: Minimum File Size:
Minutes Minutes
Misc Diverse
Missing Files: Manglende filer:
Missing: Missing:
MP3 Download Path Settings MP3 Download Path Settings
MP3 Folder Mode: Download Folder named for MP3 ID3 fields Translation
MP3 Tags to use Translation
Multi-Tab Mode: Multi-Tab Mode:
Nag Window - Download Paused. Nag Window - Download Paused.
Name: Name:
Network Settings Network Settings
New Filter Name New Filter Name
New Filter: New Filter:
New Server New Server
New Watch ... Ny overvågning ...
New Watch Item Nyt overvågningselement
New Watch Ny overvågning
New Watch: Ny overvågning:
New... New...
Newest Date: Newest Date:
Newsbin Message Of the Day Newsbin Message Of the Day
Newsbin Options. Newsbin Options.
Newsbin Security Password Newsbin Security Password
No Header Download: Ingen teksthovedoverførsel:
No! Don't Exit. Nej! Forlad ikke.
Number of Source Files: Antal af kildefiler:
Number of thumbnails to display Number of thumbnails to display
NZB Checker NZB-kontrol
NZB Load Settings NZB Load Settings
NZB Loading Filter: NZB-indlæsningsfilter:
NZB Watch Folder NZB-overvågningsmappe
NZB Watch Folders - Downloads NZB's placed in these folders. NZB-overvågningsmappe - henter NZB'er placeret i disse mapper.
NZB Watch Properties NZB-overvågningsegenskaber
Ok Ok
OK O.K.
Old Folder Picker: Gammel mappevælger:
Oldest Date: Oldest Date:
One time Record Conversion One time Record Conversion
Only save image to DB Gem kun billede til databasen
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Only Show Posts newer than N Days Old for this group
Open all groups into new Tabs Open all groups into new Tabs
Open Data Folder Open Data Folder
Open to Download Path: Open to Download Path:
Options... Options...
Organization: Organization:
Override UnRAR Path: Tilsidesæt udpakningssti:
Overwrite Logs Files Overwrite Logs Files
Overwrite the log file for every run. Overwrite the log file for every run.
Password (optional): Adgangskode (valgfri):
Password Password
Password: Password:
Pause PARS and only download the ones needed for Repair. Sæt PAR'er på pause og hent kun de nødvendige for reparationen.
Pause Pause
Performance Options Ydelsesindstillinger
Pick an Existing list or enter the name of a new list Pick an Existing list or enter the name of a new list
Pick Topic: Vælg emne:
Pictures Pictures
Pop Email NZB Downloading Pop Email NZB Downloading
POP Username and Password POP Username and Password
Port: Port:
Post Dialog Post Dialog
Post Now Post Now
Post Properties Post Properties
Poster Text Poster Text
Poster: Afsender:
Prevent opening Newsbin from the tray Prevent opening Newsbin from the tray
Prevent opening the Add Groups Window Prevent opening the Add Groups Window
Prevent opening the Add Servers Window Prevent opening the Add Servers Window
Prevent opening the Options Window Prevent opening the Options Window
Priority: Prioriterede:
Processing Options Processing Options
Progress... Progress...
Properties... Properties...
Proxy Address: Proxy-adresse:
Proxy Password: Proxy-adgangskode:
Proxy Settings Proxy-indstillinger
Proxy Type: Proxy-type:
Proxy Username: Proxy-brugernavn:
Public Email: Public Email:
Purchase a Key Purchase a Key
Purchase a New Key Køb en ny nøgle
Purging Groups... Purging Groups...
Put the Date: field into the description Put the Date: field into the description
Put the Group into the description Put the Group into the description
Put the Poster: field into the description Indsæt »Afsender:-feltet« i beskrivelsen
Put the Subject field into the description Put the Subject field into the description
Quick UnRAR Hurtig udpakning
Re-enter Password: Re-enter Password:
Really Advanced Virkelig avancerede
Records: Records:
Refresh the List. Refresh the List.
Refresh Genopfrisk
Register Newsbin Register Newsbin
Registration Code: Registration Code:
Rejected Posters Rejected Posters
Remote Address: Ekstern adresse:
Remote Post Processing Options Eksterne indstillinger for behandling af indlæg
Remote Server Options Eksterne indstillinger for serveren
Remove repaired but, not unrared sets in the download list Fjern reparerede, men ikke udpakkede sæt i overførselslisten
Repair Block Count: Reparer bloktæller:
Require a password to start Newsbin Require a password to start Newsbin
Requires Login Requires Login
Reset Reset
Restore NBI Gendan NBI
Retention of this server. Don't use this server for posts older than this setting (Days) Translation
Right click to Select new positions. Right click to Select new positions.
Sample: Eksempel:
Save Failed List on Exit: Save Failed List on Exit:
Save files in Folders named for the Newsgroup Save files in Folders named for the Newsgroup
Save files list is saved and restored on restart Fillisten er gemt og gendannes ved genstart
Save Files List on Exit: Save Files List on Exit:
Save Image: Gem billede:
Save NBI Gem NBI
Save Picture files to a Database Save Picture files to a Database
Save Posts To... Save Posts To...
Save to a unique Folder named for a Source file Save to a unique Folder named for a Source file
Save Save
Scan Days: Skan dage:
Scripts Skripter
Search For: Søg efter:
Search Interval(mins): Søgeinterval (min.):
Search Options Search Options
Search Username and Password Search Username and Password
Search Search
Search... Search...
Searches Remaining: Resterende søgninger:
Security Options Security Options
Security Password Security Password
Select a filter profile. Its filename filters will be applied to delete matching files after an unrar Vælg en filterprofil. Dens filnavnefiltre vil blive anvendt til at slette matchende filer efter udpakning
Select a line, set Colors Vælg en linje, og indstil farver
Send PARS to Wish List Send PAR'er til ønskeliste
Server Address: Server Address:
Server Name: Server Name:
Server: Server:
Servers... Servers...
Set Font... Set Font...
Set Server Color Indstil serverfarve
Set SSL Port: Set SSL Port:
Set... Indstil ...
Setup... Opsætning ...
Short Filename Mode Add Subject to filenames under Translation
Show File Age: Show File Age:
Show Files Newer than N Days Old Show Files Newer than N Days Old
Show Message of the Day (MOTD) window on start Show Message of the Day (MOTD) window on start
Show MOTD on startup: Show MOTD on startup:
Show PAR/NFO: Show PAR/NFO:
Show Server Commands: Show NNTP Commands to servers Translation
Shutdown Windows when Newsbin Auto-shutdown Luk vinduer når Newsbin lukker ned automatisk
Size: Size:
Some Customized status text. Some Customized status text.
Sort, Ignore RE: Sort, Ignore RE:
Source block count: Kildebloktæller:
Source block size: Kildeblokstørrelse:
Source: Kilde:
Space Recovered: Plads genvundet:
Spam Filters Spamfiltre
Speed Limit Speed Limit
Speed Limiter Properties Speed Limiter Properties
Speed Limiter Speed Limiter
Sqlite High Water Mark: Translation
Sqlite Memory Usage: Translation
Start Scan Start skanning
Start Start
Status Message Status Message
Status Tab Logging: Status Tab Logging:
Stop Stop
Storage Age: Storage Age:
Subject Filename Mode: Prepend subject to Filename Translation
Subject: Subject:
Subscribe Groups Tilmeld dig grupper
TCP Port: TCP-port:
Test Email Test-e-post
Test Expression Testudtryk
Test Poster: Testafsender:
Test Results: Testresultater:
Test Search: Testsøgning:
Test Watch Translation
Test Test
Text Text
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data:
The higher the number the less likely the server is to be used Jo højere tal, jo mindre sandsynligt vil serveren blive anvendt
These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
to start logging then specify what information you want logged.
Translation
This is the address of the Remote download web server. If you look at the URL bar on your browser, you can see it listed. http://localhost:8081/
This is ONLY used for SickBead and Sickrage. Others poll Newsbin directly
Translation
Thumbnail Count: Thumbnail Count:
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you. This means it's probably better to
Cut and Paste it rather than typing it in.
Translation
To: To:
Top Top
Total Results Resultater i alt
Total size of source files: Samlet størrelse af kildefiler:
Translating from Old ImageSafe format to New. Translating from Old ImageSafe format to New.
Tune Newsbin based on your PC's performance Indstil Newsbin baseret på din pc's ydeevne
UnRAR Folder: Udpakningsmappe:
Unrar Folder: Udpakningsmappe:
UnRAR folder: Udpakningsmappe:
UnRAR Password: Udpakningsadgangskode:
UnRAR Path: Udpakningssti:
Unsubscribe Groups Forlad grupper
Update Groups when Newsbin starts Update Groups when Newsbin starts
Update Interval(mins): Update Interval(mins):
Update When Started: Update When Started:
Update Update
Use "Per Group" Display Age Use "Per Group" Display Age
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files
Use BODY Command: Some servers only support the body command. Translation
Use Calendar Brug kalender
Use Duplicate Detector: Use Duplicate Detector:
Use Firewall Username/Password Use Firewall Username/Password
Use Header Download Age Use Header Download Age
Use Image DB: Use Image DB:
Use internal RAR timestamps. Unchecked uses today's date Brug intern RAR-tidsstempleer. Uden markering anvendes datoen i dag
Use NZB Load Filter Brug NZB-indlæsningsfiler
Use Pause Time-out: Resume Download after: Translation
Use Profile Use Profile
Use Proxy/Firewall Brug proxy/brandmur
Use SMTP password (optional) Use SMTP password (optional)
Use Speed Limit Time-out: Full Speed after: Translation
Use SSL - Encrypted Connections Brug SSL - krypterede forbindelser
Use SSL: Brug SSL:
Use SSLV2 : SSLV2 bypasses some throttling in Europe Translation
Use Typical Retention Use Typical Retention
UsenetSearch Error Translation
Username (optional): Brugernavn (valgfri):
Username: Username:
Version: Version:
Watch List Scan Skanning af overvågningsliste
Watch: Overvåg:
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path When selecting a new download path, start the browse in the current download path
When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker
Windows Shutdown Lukker Windows
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Your trial has Expired. Din prøveperiode er udløbet.

MENU

English Danish
&About Newsbin Pro... &About Newsbin Pro...
&Application Look &Programudseende
&Auto Hide &Auto skjul
&Close &Close
&Connections &Connections
&Delete Group\tDEL &Delete Group\tDEL
&Delete Server\tDEL &Delete Server\tDEL
&Download Latest Headers &Hent seneste teksthoveder
&Download &Hent
&Download\tCtrl+E &Hent\tCtrl+E
&File &File
&Files &Filer
&Filters... &Filters...
&Floating &Flydende
&Groups &Groups
&Help &Help
&Hide &Skjul
&Load NZBs... &Indlæs NZB'er ...
&Load PARs... &Indlæs PAR'er ...
&Logging &Logning
&Options &Indstillinger
&Pause Download &Sæt overførsel på pause
&Reload &Reload
&Remove from Download List\tDel &Remove from Download List\tDel
&Remove from List\tDel &Remove from List\tDel
&Save Configuration &Gem konfiguration
&Save &Gem
&Servers &Servere
&Servers... &Servers...
&Status Bar &Statuslinje
&Thumbnails &Thumbnails
&Utilities &Utilities
&View &View
1 1
10 10
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
Accept Accepter
Add &Groups... Tilføj &grupper ...
Add Group... Add Group...
Add new Watch Folder... Tilføj ny overvågningsmappe ...
Add Server... Add Server...
Add to Top - Bypass Filters Tilføj øverst - ignorer filtre
Add to Top Tilføj øverst
Add to Wish List\tCtrl-Ins Tilføj til ønskeliste\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Assemble Incompletes
Assign a New Path... Assign a New Path...
Assign a New UnRAR Path... Tildel en ny udpakningssti ...
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Beginners Guide...
Bypass Filters\tCtrl+Y Bypass Filters\tCtrl+Y
Clear List Clear List
Clear List Clear List
Clear Odometer Clear Odometer
Clear Search History Clear Search History
Clear Window Clear Window
Close all Post Lists Close all Post Lists
Close Current Tab Luk nuværende faneblad
Compact Group... Komprimer gruppe ...
Copy Images To... Copy Images To...
Copy to CBZ file... Copy to CBZ file...
Copy to Clipboard Copy to Clipboard
Copy to Folder... Copy to Folder...
Copy to Image Database... Copy to Image Database...
Create N&ZB from Files... Create N&ZB from Files...
Create N&ZB from Posts... Create N&ZB from Posts...
Customize.... Tilpas ....
Delete all posts from Poster Slet alle indlæg fra afsender
Delete All Posts Delete All Posts
Delete File(s) Slet filer
Delete Item and Files Delete Item and Files
Delete Posts\tShift-DEL Delete Posts\tShift-DEL
Delete Stored Posts Delete Stored Posts
Delete Delete
Delete\tDEL Delete\tDEL
Disa&ble Groups Disa&ble Groups
Disa&ble Watch &Slå overvågning fra
Disable Server(s) Disable Server(s)
Disable Deaktiver
Discussion/Help Forum... Discussion/Help Forum...
Doc&kable &Dokbar
Don't Download Headers Hent ikke teksthoveder
Download &Special... Hent &speciel ...
Download - &Bypass Filters Hent - &omgå filtre
Download - &Bypass Filters\tCtrl+Y Hent - &omgå filtre\tCtrl+Y
Download 10,000,000 Older Posts. Download 10,000,000 Older Posts.
Download 100,000 Older Posts Download 100,000 Older Posts
Download 5,000,000 Older Posts. Download 5,000,000 Older Posts.
Download 50,000 Older Posts Download 50,000 Older Posts
Download 500,000 Older Posts Download 500,000 Older Posts
Download All Headers Download All Headers
Download All Posts from Poster Hent alle indlæg fra afsender
Download Complete Groups List Hent komplet gruppeliste
Download Group List Hent gruppeliste
Download Headers Hent teksthoveder
Download Special... Download Special...
Download Speed &Limit Hastigheds&begrænsning
Download Speed Limit Download Speed Limit
Download to Existing Folder... Hent til eksisterende mappe ...
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Hent til eksisterende mappe ...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Download to Folder named for Subject
Download To Folder... Download To Folder...
Download To New Folder... Hent til ny mappe ...
Download To New Folder...\tCtrl+N Hent til ny mappe ...\tCtrl+N
Downloading Files Henter filer
Dummy Prototype
E&xit E&xit
Edit Rediger
Enable &Groups Enable &Groups
Enable &Watch Aktiver &overvågning
Enable Scheduler Aktiver opgavestyring
Enable Server(s) Enable Server(s)
Expand Search Results...\tCtrl+H Udvid søgeresultat ...\tCtrl+H
Failed Files Failed Files
Files Files
Filter Filter
Filters Filters
Frequently Asked Questions (FAQ)... Frequently Asked Questions (FAQ)...
Hide Old Hide Old
http://freeimage.sourceforge.net/ http://freeimage.sourceforge.net/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image &Database Billed&database
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR
Kill All Connections Kill All Connections
Kill Connection Kill Connection
Limit Speed Limit Speed
Load Backup Configuration on Restart Indlæs sikkerhedskopikonfiguration ved genstart
Lock Display Layout Lås skærmlayout
Lockout &Poster Bloker &afsender
Lockout &Poster\tCtrl+P Lockout &Poster\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword Bloker afsender&nøgleord
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W
Lockout Poster Lockout Poster
Looking for your Server?... Looking for your Server?...
Mark All Old Mark All Old
Mark Posts New Mark Posts New
Mark Posts Old\tDel Mark Posts Old\tDel
Move Down\tCtrl-Down Move Down\tCtrl-Down
Move Files(s)... Flyt filer ...
Move to Bottom\tCtrl+End Move to Bottom\tCtrl+End
Move To Top\tCtrl+Home Move To Top\tCtrl+Home
Move to Wish List\tCtrl-Ins Flyt til ønskeliste\tCtrl-Ins
Move Up\tCtrl-Up Move Up\tCtrl-Up
New Folder... New Folder...
New Search Tab... Nyt søgefaneblad ...
New UnRAR Folder... Ny udpakningsmappe ...
New Watch... Ny overvågning ...
Office &2003 Translation
Office 2003 Outlook Office 2003 Outlook
Office 2007 - &aqua Translation
Office 2007 - &blue Translation
Office 2007 - &silver Translation
Office 2007 - bla&ck Translation
Office XP Office XP
Open Download Folder... Open Download Folder...
Open Folder... Open Folder...
Open UnRAR Folder... Åbn udpakningsmappe ...
Password Manager... Håndtering af adgangskoder ...
Pause Download Pause Download
Pause Pause
PopupPanes Pop op-vinduer
Post Storage Post Storage
Post to Group... Post to Group...
Posts Posts
Priority Prioritet
Properties Properties
Properties... Properties...
Properties\tCtrl+I Properties\tCtrl+I
Purge to Display Age Purge to Display Age
Quick UnRAR/(MS/RAR) Hurtig udpakning/(MS/RAR)
Quick UnRAR/Sample... Hurtig udpakning/eksempel ...
Read Post &Body Læs tekst for &indlæg
Read Post &Body\tCtrl+R Read Post &Body\tCtrl+R
Refresh List Genopfrisk liste
Refresh PAR Set Refresh PAR Set
Register Newsbin... Register Newsbin...
Register/Update Key... Register/Update Key...
Reject Afvis
Rename File Rename File
Rename Rename
Reply to Group... Reply to Group...
Rescan Topic... Genskan emne ...
Reset Display Layout on Restart Nulstil visningslayout ved genstart
Reset Download Count Reset Download Count
Restore Restore
Resume Download Resume Download
Retry Download Retry Download
Run QuickPAR Kør hurtigPAR
Sample Files Eksempelfiler
Save Configuration &As... Save Configuration &As...
Save Files to Custom List... Save Files to Custom List...
Se&ttings... &Indstillinger ...
Searc&h Searc&h
Search Control Panel... Søgekontrolpanel ...
Search in Groups Søg i Grupper
Search Search
Select All Vælg alle
Select All\tCtrl-A Select All\tCtrl-A
Send to Folder... Send til mappe ...
Server Options... Server Options...
Servers Servers
Set Header Download Mode Angiv tilstand for teksthovedoverførsel
Show All Posts Show All Posts
Show Filenames Show Filenames
Show Grid Lines Show Grid Lines
Show Posts Special... Show Posts Special...
Show Posts Vis Indlæg
Switch Tab Position Skift fanebladposition
Tech Support Request... Tech Support Request...
Test Download Files Test overførselsfiler
Test Files... Test Files...
Unlock Poster Åbn for afsender igen
Unlock Poster\tCtrl+U Unlock Poster\tCtrl+U
UnRAR/Join Files UnRAR/Flet filer
UnRAR/Unpack UnRAR/Pak ud
Update All Groups Update All Groups
Update Update
Use Download Age Brug overførselsalder
Usenet Tools Web Site... Usenet Tools Web Site...
Uses FreeImage Library Anvender FreeImage-biblioteket
Uses Sqlite Database Library Anvender Sqlite Database-biblioteket
View File Vis fil
View Icon Legend... View Icon Legend...
View Sample Vis eksempel
View the MOTD Archive... View the MOTD Archive...
Visual Studio 2005 Visual Studio 2005
Visual Studio 2008 Visual Studio 2008
Visual Studio 2010 Visual Studio 2010
Visual Studio 6 Visual Studio 6
Visual Studio Visual Studio
Watch Lists... Overvågningslister ...
Watch Overvåg
Windows 2000 Windows 2000
Windows Native Windows standard
Windows Shutdown Enabled Windows-nedlukning aktiveret
Windows XP Windows XP
Wish List Ønskeliste

STRINGTABLE

English Danish
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Contains NFO/SFV Indeholder NFO/SFV
# #
&Groups &Groups
&Posts &Posts
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button.
A cleaned up copy of the subject. Can be used to group related files En renset kopi af emnelinjen. Kan bruges til grupperelaterede filer
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin
Active Aktiv
Active/Disable Translation
Active: Active:
Add a new Folder Add a new Folder
Add a new Watch list Tilføj en ny overvågningsliste
Add a poster keyword to filter on Add a poster keyword to filter on
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists.
Add item to Download list Add item to Download list
Add New Server
Add or Edit Servers
Tilføj ny server
Tilføj eller rediger servere
Add poster to the Filter List Add poster to the Filter List
Add to Custom List Tilføj til brugerdefineret liste
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Tilføj til overførsel - Ignorer filtre
Tilføj til overførsel - Ignorer filtre
Add to the Download List
Add to the Download List
Tilføj til overførselslisten
Føj til overførselslisten
Add to the Top of the Download List - Bypass Filters Tilføj øverst i overførselslisten - Gå uden om filtre
Add to the Top of the Download List Tilføj øverst i overførselslisten
Add/Edit the servers Tilføj/rediger servere
Address: Address:
Advanced Advanced
Age Age
Album Album
Album-Artist Albumkunstner
Album\Artist Album\Artist
All Groups Alle grupper
All Preview Posts will be moved to Read list. All Preview Posts will be moved to Read list.
Apply Filterbar Filters Apply Filterbar Filters
April April
Artist Kunstner
Artist-Album Kunstneralbum
Artist\Album Artist\Album
Assemble the files and remove the entry from the list. Assemble the files and remove the entry from the list.
Assign a new path Tildel en ny sti
August August
AutoPAR Options AutoPAR Options
Bandwidth Limited when Pressed
Activate the Speed Limiter
Båndbreddebegrænsning når der trykkes
Aktiver hastighedsbegrænser
Basic Basic
Blocks Found: Blocks Found:
Blocks Needed: Blocks Needed:
Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server Både navn og adresse skal udfyldes for at tilføje/ændre en server
Bottom Bottom
Browse for an Image Database Søg efter en billeddatabase
C:\Download\Subject\Test.rar C:\Download\Subject\Test.rar
Cache Mellemlager
Cancel Cancel
Change Password Change Password
Changing Firewall settings requires a Newsbin restart Ændringer af indstillinger for brandmuren kræver en genstart af Newsbin
Changing the SSL settings requires a re-start to take affect Ændringer af indstillinger for SSL kræver en genstart af Newsbin
Check unchecked groups Check unchecked groups
Chunk Cache Status Chunk Cache-status
Chunk Cache Use State Chunk Cache-brugstilstand
Clean out the old records. Clean out the old records.
Cleaned up copy of the current filename Renset kopi af det nuværende filnavn
Clear Filterbar Filter Clear Filterbar Filter
Clear List Clear List
Clear Memory... Ryd hukommelse...
Clear Odometer Clear Odometer
Clear Search History Clear Search History
Clear the active list Clear the active list
Clear the download list without deleting the files. Clear the download list without deleting the files.
Clear the download path for these Groups? Clear the download path for these Groups?
Clear the list (doesn't delete files) Clear the list (doesn't delete files)
Clear the List (Stop all Downloads)? Clear the List (Stop all Downloads)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Clear the list of downloaded files without deleting them from disk.
Clear the List? Clear the List?
Clear the per group download path Clear the per group download path
Clear the search entry Ryd søgnings poster
Clear Clear
Close all Post Tabs? Close all Post Tabs?
Close Groups Display
Expand Groups Display
Luk gruppe visning
Udvid gruppe visning
Close the active document
Close
Close the active document
Close
Close this Tab Close this Tab
CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*|| CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*||
Color: Color:
Colors/Fonts Colors/Fonts
Combine Master Splitter files (.001,.002....) Kombiner Master Splitter filer (0,001, 0,002 ....)
Compact Display - many files joined into one line with pars Compact Display - many files joined into one line with pars
Compact Display - many files joined into one line Compact Display - many files joined into one line
Compact View Compact View
Configuration File not found, Attempt to restore Backup? Konfiguration fil ikke fundet, forsøg på at genoprette Backup?
Configuration File restored from Backup copy Indstillingsfilen gendannes fra backup kopi
Configuration Files Konfiguration filer
Configuration Options Configuration Options
Confirmation Windows Confirmation Windows
Connections Connections
Contract docked window Contract docked window
Copy Marked File(s) to new folder Copy Marked File(s) to new folder
Copy selected files to the scratch list for later examination Copy selected files to the scratch list for later examination
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Count of all data downloaded Optælling af alle hentede data
Create a new document
New
Create a new document
New
Create NZB... Opret NZB...
Critical Errors Kritiske fejl
Cross Post Limit Cross Post max.
Current Day of the month Denne dag i måneden
Current download path Nuværende overførselssti
Current hours in 24 hour format Denne time i 24 timers formatet
Current minutes of the hour. Dette minut
Current Progress: Current Progress:
Current Speed bits/sec and Bytes/sec Nuværende hastighed bit/sek og byte/sek
Currently Loaded posts Currently Loaded posts
Customize... Tilpas ...
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Data Downloaded this session Data overført i denne session
Data Rate Data Rate
Data: Translation
Database Compactor is already in Progress Database Compactor is already in Progress
Date: Date:
Debug Fejlsøg
December December
Delete All Posts Delete All Posts
Delete all Posts? Delete all Posts?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file?
Delete Entries from DB Delete Entries from DB
Delete File From Disk Delete File From Disk
Delete Files by renaming and wiping the contents Delete Files by renaming and wiping the contents
Delete from Download List? Slet fra overførselslisten?
Delete Group from List Delete Group from List
Delete Groups Slet grupper
Delete images Files Slet billedfiler
Delete Images from Database Delete Images from Database
Delete Item and the underlying files. Delete Item and the underlying files.
Delete item but, doesn't remove from disk Delete item but, doesn't remove from disk
Delete Marked Files(From Disk!)? Delete Marked Files(From Disk!)?
Delete Partial Downloads from Disk? Slet delvise overførsler fra disk?
Delete Posts... Slet indlæg ...
Delete Selected Posts? Delete Selected Posts?
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Slet filerne fra disken
Slet filerne fra disken
Delete the Server Delete the Server
Delete these File from the Database? Delete these File from the Database?
Delete these passwords? Slet disse adgangskoder?
Delete these Records? Delete these Records?
Delete this Filter Entry? Slet denne filterindgang?
Description Beskrivelse
Destination Folder Destinationsmappe
Dial-up Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Telefonmodemmet kunne ikke kontakte internetudbyderen. Kontroller konfigurationen, og prøv igen.
Dirty Rotten Spammers Dirty Rotten Spammers
Disable Enabled Groups Disable Enabled Groups
Disable Enabled Servers Disable Enabled Servers
Disable one or more Servers Disable one or more Servers
Disable/Enable the Signature Cache Disable/Enable the Signature Cache
Disabled Deaktiveret
Display Age Display Age
Display all Files and hide old ones Vis alle filer og skjul de gamle
Display all of the posts for this group Display all of the posts for this group
Display and Update these groups
Display and Update these groups
Vis og opdater disse grupper
Vis og opdater disse grupper
Display Connection details Display Connection details
Display only unread/un-downloaded Files Vis kun ulæste/ikke hentede filer
Display program information, version number and copyright
About
Display program information, version number and copyright
About
Display Settings Vis indstillinger
Display Statistics about a specific Post Få vist statistik om en bestemt post
Display the Group Properties window
Display the Group Properties window
Vis gruppeindstillingsvindue
Vis gruppeindstillingsvinduet
Display these Groups
Display these Groups
Vis disse grupper
Vis disse grupper
Don't Download Headers Hent ikke teksthoveder
Don't use SSL Brug ikke SSL
Download all headers? Download all headers?
Download all posts currently visible in the post list. Download all posts currently visible in the post list.
Download all posts from this poster. Download all posts from this poster.
Download all posts in this Group Download all posts in this Group
Download All Posts Download All Posts
Download and assemble Incomplete Files Download and assemble Incomplete Files
Download Descriptions: Download Descriptions:
Download Failed Download Failed
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Hent gruppeliste fra aktive servere
Hent gruppeliste fra aktive servere
Download Headers Hent teksthoveder
Download History Download History
Download just the subjects for faster searching Download just the subjects for faster searching
Download Next 1 million Posts Hent de næste 1.000.000 indlæg
Download Next 10 million Posts Hent de næste 10.000.000 indlæg
Download Next 100 thousand Posts Hent de næste 100.000 indlæg
Download Next 1000 Records from the Server(s) Download Next 1000 Records from the Server(s)
Download Next 5 million Posts Hent de næste 5.000.000 indlæg
Download Next 50 thousand Posts Hent de næste 50.000 indlæg
Download Path Not Set in options Download Path Not Set in options
Download Path: Download Path:
Download Paused Download Paused
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Download the encoded text to disk. Subject is the filename
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Hent de seneste gruppeopdateringer
Hent de seneste gruppeopdateringer
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Hent til en ny mappe med navnet fra emnet
Hent til en ny mappe med navnet fra emnet
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Hent til en ny mappe navngivet efter emne
Hent til en ny mappe navngivet efter emne
Download will bypass all Filters Download will bypass all Filters
Download Download
Download: Download:
Downloaded Files Downloaded Files
Downloaded Posts Downloaded Posts
Downloaded Downloaded
Downloaded: Downloaded:
Downloading Files Henter Filer
Downloading Posts Downloading Posts
Downloading Downloading
Downloads Downloads
Duplicate File Dublet
Edit Subscribed groups.
Open the Group Add Window
Rediger abonnementsgrupper.
Åbn vinduet tilføj vindue
Edit the filters.
Open the Filters window
Rediger filtre.
Åbn filtrenes vindue
Edit the Groups Edit the Groups
Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do. Translation
Email Notification E-postpåmindelse
Enable confirmation before permanant post deletion from the post list Aktiver bekræftelse før permanent indlægsletning fra indlægslisten
Enable confirmation for Group List Sorting Aktiver bekræftelse for gruppelistesortering
Enable confirmation of deletion from the Download List Aktiver bekræftelse af sletning fra overførselslisten
Enable confirmation when sorting the Download list. Aktiver bekræftelse, når du sorterer overførselslisten.
Enable Disabled Groups Enable Disabled Groups
Enable Disabled Servers Enable Disabled Servers
Enable Filters: Enable Filters:
Enable one or more Servers Enable one or more Servers
Enable or Disable automatic shutdown Aktiver eller deaktiver automatisk nedlukning
Enable or Disable the Filters Aktiver eller deaktiver filtrene
Enable the critical Error Pop-up window. Aktiver det kritiske pop op-vindue for fejl.
Enable the Post List is empty prompt when loading and no posts appear Aktiver indlægslisten er tom, når der indlæses og ingen indlæg vises
Enabled Aktiveret
Enter Registration codes. Enter Registration codes.
Erase everything
Erase All
Erase everything
Erase All
Erase the selection
Erase
Erase the selection
Erase
Error Error
Execute external program Execute external program
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Udvid og minimer filer
Udvid og minimer filer
Expand docked window Expand docked window
Expand Search Results... Udvid søgeresultater ...
Export image Files Eksporter billedfil
Export Images to a Disk files. Export Images to a Disk files.
Export the selected posts to a text file Export the selected posts to a text file
Fail EXE files and RAR files that contain EXE files Stop EXE-filer og RAR-filer, der indeholder exe-filer
Fail RAR files that need Passwords Stop RAR-filer, der skal bruge adgangskoder
Fail Spam files Stop spamfiler
Fail When Large RARS inside downloaded RARs are found. Stop hvis der findes store RAR'er inde i hentede RAR'er.
Fail when ZIP Files are inside RARS. This is almost always Spam. Translation
Fail WMV/ASF files and RARS that contain WMV/ASF files that need Passwords Stop WMV/ASF-filer og RAR'er, der indeholder WMV/ASF-filer som kræver adgangskoder
Failed Files Failed Files
Failed Posts Failed Posts
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Failed to Find or Create the Data folder.
You may want to pick/create a new one
Translation
Failed to Find or Create the Download folder.
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Translation
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Failed to open the Groups file. Please Download Groups.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
February February
File Descriptions Filbeskrivelser
File Exists! Overwrite? Filen findes! Overskriv?
File Parts Downloaded Fildele hentet
File Parts Missing Fildele mangler
File Type: File Type:
Filename Accept Accepter filnavn
Filename Options Filnavnsindstillinger
Filename Reject Afvis filnavn
Filename: Filename:
Files Found: Files Found:
Files List Filerliste
Files Needed: Files Needed:
Files! Files!
Files Files
Files: Files:
Filter Accept: Filter Accept:
Filter out files that aren't new Filtrer filer, der ikke er nye
Filter posts with invalid email addresses (no @) Filtrer indlæg med ugyldige e-postadresser (ingen @)
Filter Profile not Found - Search Aborted Filterprofil ikke fundet - søgning afvist
Filter Profile Filterprofil
Filter Profile: Filter Profile:
Filter Profiles can't start with a number Filter Profiles can't start with a number
Filter Profiles require a name Filter Profiles require a name
Filter Reject: Filter Reject:
Filters Filters
Find RAR files in current post list Find RAR files in current post list
Find: Find:
Firewall: Firewall:
Folder name needs a drive letter or UNC path prefix Mappenavn skal have et drevbogstav eller et UNC-stipræfiks
Font Colors for the Lists Font Colors for the Lists
Free space available in the Data|Download folders Ledig tilgængelig plads i data|Overførselsmapper
Free Space: Free Space:
Fri Fre
FROM Date must be less than TO Date FRA dato skal være mindre end TIL dato
Full Speed Full Speed
Global Filter Can't be Deleted Globalt filter kan ikke slettes
Group Added Date Dato for tilføjet gruppe
Group already Exists. Need to choose a different name Gruppen findes allerede. Find på et andet navn
Group Field is Empty. Please try again. Translation
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long
Group Gruppe
Group: Group:
Groups (0) Grupper (0)
Groups List Gruppeliste
Groups Groups
Growl Notification Growl-påmindelse
Growl Server Registration Complete Growl-serverregistering er færdig
Header Download Failed - No Servers set to download headers. Overførsel af teksthoveder mislykkedes - Ingen server at angivet til at hente teksthoveder.
Header Download Translation
Hide docked window Hide docked window
Hide Files with more Cross-posts than setting. Skjul filer med flere krydsindlæg end indstillingen angiver.
Hide Old Hide Old
Hide Old/Show Filenames Skjul gamle/vis filnavne
Hide/Show the main toolbar Hide/Show the main toolbar
Hours Timer
Icon Legend Icon Legend
Idle/New Inaktiv/ny
Idle/Old Inaktiv/gammel
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_SELECTED_ITEMS
Image Database Image Database
Import and image from ZIP of CBZ files Import and image from ZIP of CBZ files
Import Group Data from Newsbin 5.XX Importer gruppedata fra Newsbin 5.XX
Incomplete. Missing information needed for download Incomplete. Missing information needed for download
Insert Clipboard contents
Paste
Insert Clipboard contents
Paste
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Internet Search Internet Search
Invalid Regular Expression in Filter Ugyldig regulært udtryk i filter
Invalid Search String Ugyldig søgestreng
January January
Job: Job:
July July
June June
Kill all connection that are currently outstanding. Kill all connection that are currently outstanding.
Kill Selected Connection. Kill Selected Connection.
Kill the Current Download Kill the Current Download
Kill the Download. Kill the Download.
Last Command Last Command
Last path segments from the download path Sidste stisegmenter fra overførselsstilen
Last Response Last Response
Last Updated: Last Updated:
Limit Repair so, it leaves one CPU available Begræns reparation så, det efterlader en CPU tilgængelig
List of Current downloads List of Current downloads
List of Failed downloads List of Failed downloads
List of News servers that have been entered into Newsbin List of News servers that have been entered into Newsbin
List of Newsgroups you might want to download from. List of Newsgroups you might want to download from.
List of Status messages List of Status messages
Load A folder's worth of Saved downloads Load A folder's worth of Saved downloads
Load all posts bypassing any age filters Load all posts bypassing any age filters
Load an Image Database Indlæs billeddatabase
Load Newer files into the list. Indlæs nyere filer til listen
Load NZB files...
Load NZB
Indlæs NZB-filer ...
Indlæs NZB
Load NZB... Load NZB...
Load Older files into the list. Indlæs gamle filer til listen.
Load Ranges of posts Load Ranges of posts
Load the download List from disk Load the download List from disk
Load the Download list Indlæs overførselslisten
Lock the display to prevent accidential changes Lås visning for at forhindre utilsigtede ændringer
Logging Logning
Logs: Logs:
Long Group name Langt gruppenavn
Main Toolbar Værktøjslinje
Make selected posts Old Make selected posts Old
March March
Mark all post Old? Mark all post Old?
Mark all posts Old. Mark all posts Old.
Mark all posts Old? Mark all posts Old?
Mark post as Deleted Mark post as Deleted
Mark Posts New... Marker nye indlæg ...
Mark Posts Old... Marker gamle indlæg ...
Mark Selected posts "new" Mark Selected posts "new"
Max Size Maks. størrelse
Maximum size must be larger than Minimum size to search Translation
Maximum size of displayed file. Maximum size of displayed file.
May May
Message-Id Besked-id
Min Size Min. størrelse
Minimum size of displayed file. Minimum size of displayed file.
Mon Man
Move Bottom
Move Item to the Bottom
Flyt til bund
Flyt indlæg til bunden
Move Down
Move Item Down one line
Flyt ned
Flyt indlæg en linje ned
Move File(s) to another folder Move File(s) to another folder
Move Files Move Files
Move Marked Files? Move Marked Files?
Move One Line Down Move One Line Down
Move Top
Move Item to the Top
Flyt til top
Flyt indlæg til toppen
Move Up
Move Item Up one line
Flyt op
Flyt indlæg en linje op
Move Up one Line Move Up one Line
Must select some files to save to NZB Der skal vælges filer for at gemme som NZB
NA for NZBs N/A for NZB'er
Name field is Empty. Please add some kind of Name. Translation
NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*|| NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*||
Need to pick a server to Post to - Please try again Der skal bruges en server at poste til - Forsøg igen
Need to pick an active server - Please try again. Der skal bruges en aktiv server - Forsøg igen.
Need to select an item to modify. Vælg et emne at redigere.
Network Netværk
New Category... Ny kategori ...
New Files Nye filer
New Posts New Posts
Newsbin doesn't operate a News server.

Visit http://www.usenettools.net/ for server information
Newsbin har ikke en nyhedsserver.

besøg http://www.usenettools.net/ for serveroplysninger
Newsbin Paused - Data Folder can't be accessed Newsbin er på pause - datamappe kan ikke tilgås
Newsbin Paused - Download Folder can't be accessed Newsbin er på pause - datamappe kan ikke tilgås
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin er på pause - Lav diskplads på drevets overførselsmappe
Newsbin Pro Options
Open the options Window
Newsbin Pro-indstillinger
Åbn indstillingsvinduet
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsBinPro

NewsBin
NewsBin-Filer (*.nbi)
.nbi
NewsBinPro.Dokument
Newsbin-dokument
No active groups selected to Process No active groups selected to Process
No Destination filename set Ingen destinationfilnavnssæt
No group name found during add group No group name found during add group
No groups selected No groups selected
No PAR data so no PAR status is currently available Ingen PAR-data, så ingen PAR-status er i øjeblikket tilgængelig
No Posts Selected - Can't find Author Ingen indlæg valgt - kan ikke finde forfatter
None None
Normal Normal
Notification Messages Påmindelsesbeskeder
Notification Options Påmindelsesindstillinger
Notification Services Påmindelsestjenester
Notification Types Påmindelsestype
November November
NZB Email Settings NZB Email Settings
NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*|| NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*||
NZB Options NZB-indstillinger
NZB Watch Folder NZB-overvågningsmappe
NZB Watch Path NZB-overvågningssti
October October
Old Posts Old Posts
Only display files that match this filter Only display files that match this filter
Only display Newer Posts Only display Newer Posts
Only show the filename part of the subject Only show the filename part of the subject
Open Another Configuration Open Another Configuration
Open Groups Display
Open Groups Display
Åbn gruppevisning
Åbn gruppevisning
Open the Filter Options Open the Filter Options
Open the folder where the UnRARed files go. Åbn mappe hvor udpakket filer bliver lagt.
Open the folder where this file is. Open the folder where this file is.
Open the Options Dialog Open the Options Dialog
Open the Search Window
Open the Search Window
Åbn søgevinduet
Åbn søgevinduet
Open the Server Options Open the Server Options
Open this document Open this document
Open up a window to the files folder Open up a window to the files folder
Open Window to register key. Åbn vinduet for at registrere nøgle.
Option Indstilling
Options Options
Options: Options:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete
Par Files: Par Files:
PAR Records PAR Records
Par Set Size: Par Set Size:
Partial Download Partial Download
Path Item Definitions Stiemnedefinitioner
Pause download
Pause the selected Download
Sæt overførsel på pause
Sæt den valgte overførsel på pause
Pause Download during UnRAR/Repair Sæt overførsel på pause under udpakning/reparation
Pause the download list.
Pause the Download
Sæt overførselslisten på pause.
Sæt overførslen på pause
Pause the Download Pause the Download
Pause the marked download Pause the marked download
Pause Pause
Paused Paused
Performance Options: Hastighedsindstillinger:
Performance Hastighed
Permanantly Delete these Posts from Storage? Permanantly Delete these Posts from Storage?
Permanently delete this poster? Slet denne afsender permanent?
Pick Folder to UnRAR to Vælg mappe at udpakke til
Pick the Download Folder Vælg overførselsmappen
Pick the Font to use with this control Pick the Font to use with this control
Pick the NZB Autoload Path Vælg NZB-stien for automatisk indlæsning
Pick the NZB Download Folder Vælg NZB-stien for overførsel
Place Holder Midlertidigt navn
Position: Position:
Post a message to up to 3 groups. Post a message to up to 3 groups.
Post Count Indlægsantal
Post Filename Post Filename
Post list that the user can copy new entries into for later processing Post list that the user can copy new entries into for later processing
Post Properties Post Properties
Post to Selected Groups Post to Selected Groups
Post/File is Filtered Post/File is Filtered
Poster Field Afsenderfelt
Poster Filtered Afsender filtreret
Poster Settings Poster Settings
Poster: Afsender:
Pre-allocate files. Improves performance for spinning disks Forhåndsallokering af filer. Forbedrer hastigheden for roterende diske
Preparing Posted Files... Forbereder indlægsfiler ...
Priority: Prioritet:
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Problem contacting the Search server. Please contact technical support.
Processing Priority Processing Priority
Progress: Progress:
Prompt when Exit is attempted. Vis en advarsel når Exit forsøges.
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Purge on disk records to the "Display Age" setting.
Purge the Stored records from the disk Purge the Stored records from the disk
Purge to MDA is already in Progress Purge to MDA is already in Progress
Purging the Groups... Rens/slet grupper ...
Purging to Display Age... Slet og vis visningsalder ...
Quality Kvalitet
Queued for Download I overførselskø
Quick UnRAR: File isn't a decodable type Quick UnRAR: Filen er ikke en type der kan afkodes
Quick UnRAR: No filename found Quick UnRAR: Intet filnavn fundet
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Quit the application; prompts to save documents
Exit
RAR Passwords RAR-adgangskoder
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE i/foran NZB-filnavne er ugyldig
Read Posts Read Posts
Read the text of the post Read the text of the post
Ready Ready
Really Delete Group(s)? Really Delete Group(s)?
Really Delete Server(s)? Really Delete Server(s)?
Really Purge Stored Records? Really Purge Stored Records?
Really Reset the Group to use Download Age again? Vil du virkelig nulstille gruppen til at bruge overførselsalder igen?
Reduce the amount of CPU that PAR repair and UnRAR can use Skru ned for mængden af cpu som PAR-reparation og UnRAR kan bruge
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Genopfrisk listen
Fjern filer som ikke længere er tilgængelig på disken
Reject! Reject!
Reload from Disk. Genindlæs fra disk.
Reload Group data Genindlæs gruppedata
Reload the DB from disk Reload the DB from disk
Remote Control Ekstern kontrol
Remote NZB Interface Ekstern NZB-grænseflade
Remove Files from List Fjern filer fra listen
Remove from Download List Remove from Download List
Remove Poster from Lockout List Remove Poster from Lockout List
Remove Posts from List Remove Posts from List
Rename Failed, Probably the destination file already exists Rename Failed, Probably the destination file already exists
Rename File Rename File
Rename File. Rename File.
Rename this item Rename this item
Repair Blocks Repair Blocks
Reply to an existing post Reply to an existing post
Rescan Folders Rescan Folders
Rescan the folder for missing files Rescan the folder for missing files
Reset counter to download headers from FTR setting Reset counter to download headers from FTR setting
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Reset the counters so the FTR is used to download from the group again.
Reset the download counters. Reset the download counters.
Restore the window to visible Restore the window to visible
Resume download
Resume the selected Download
Genoptag overførsel
Genoptag de valgte overførsler
Retry the Download
Retry the Download
Prøv at overføre igen
Prøv at overføre igen
RSS Feeds RSS Feeds
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Kør QuickPAR
Kør QuickPAR for at teste filer
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Kør standardvisningen for denne fil
Kør standardvisningen for denne fil
Run the Edit Groups Dialog Run the Edit Groups Dialog
Run the file with the default viewer Run the file with the default viewer
Running Running
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Eksempelfiler
Unrar og forsøg at vise RAR-indholdet
Sat Lør
Save the active document with a new name
Save As
Save the active document with a new name
Save As
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Gem konfigurationsfilen
Gem konfigurationsfilen
Save the download list so, it can be loaded later. Save the download list so, it can be loaded later.
Save the selected post to disk. Save the selected post to disk.
Scheduler Opgavestyring
Scripts Skripter
Search for and UnRAR RAR files Søg efter og udpak RAR-filer
Search for Downloaded Files in the file DB Search for Downloaded Files in the file DB
Search for Subjects or Poster Søg efter emner eller afsender
Search In Group/Topic Translation
Search Mode Søgetilstand
Search string used to find these files Søgestreng brugt til at finde disse filer
Search Warning Search Warning
Search Search
Secure server/connection Failed. Secure server/connection Failed.
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server
Security Options Security Options
Select a Filter Profile from Find - Search Aborted Vælg og filtrer profil fra find - søgning afbrudt
Select a Filter Profile Select a Filter Profile
Select a folder to scan for files Select a folder to scan for files
Select all Items Vælg alle elementer
Select all Posts. Select all Posts.
Select Automatic Download Mode. Select Automatic Download Mode.
Select Manual Mode Select Manual Mode
Select which groups to search for content. No selection means all groups Select which groups to search for content. No selection means all groups
Selected Data count and size Udvalgt dataantal og størrelse
September September
Server Name: Server Name:
Server Options Server Options
Server port is Required - default is 119 Server port is Required - default is 119
Servers Servers
Servers: Servers:
Set the Per group download path Set the Per group download path
Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
At sætte NZB Autoload-sti til at skanne samme overførselssti er en DÅRLIG ide.

Høj cpu-belastning kan være resultatet.
Setup Opsætning
Show All Files Show All Files
Show All Posts Show All Posts
Show Filenames only Vis kun filnavne
Show Filenames Show Filenames
Show Filenames: Show Filenames:
Show Filtered Posts Show Filtered Posts
Show Grid Lines Show Grid Lines
Show Help File Show Help File
Show Incomplete Files Show Incomplete Files
Show Incompletes Show Incompletes
Show New Posts Show New Posts
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Show PAR/NFO Show PAR/NFO
Show Special... Show Special...
Show the best guess at the filenames in the post. Show the best guess at the filenames in the post.
Show the smaller tool bar. Show the smaller tool bar.
Show/Disable the MOTD window Show/Disable the MOTD window
Size of data waiting to download in the download list Størrelsen af ​​data, der venter på at blive hentet fra overførselslisten
Size: Size:
Slow Langsom
Sort Groups List? Sort Groups List?
Sort the Download list? Translation
Sort the entire Wish list? Sorter hele ønskelisten?
Sort the Failed list? Translation
Source: Kilde:
Spam Filter Settings Indstillinger for spamfilter
Spam Filters Spamfiltre
Spam Spam
Specify a filter profile for a group Specify a filter profile for a group
Speed (Bps): Speed (Bps):
Speed Limited Hastighedsbegrænsning
Speed Progress Hastighedsudvikling
Speed: Speed:
SSL Enabled/Disabled: SSL aktiveret/deaktiveret:
State: Tilstand:
Status Status
Status: Translation
Stop Search Processing Stop søgeproces
Subject Accept Accepter emne
Subject Field Emnefelt
Subject is Empty - Please try again Emne er tomt - Prøv igen
Subject Reject Emne afvist
Subject: Subject:
Sun Søn
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Switch between Full and Reduced speed Skift mellem fuld og reduceret hastighed
Switch between Pause and Run Skift mellem pause og kør
Switch between Scheduler Modes Skift mellem opgavestyringstilstande
Switch to the next window pane
Next Pane
Switch to the next window pane
Next Pane
Switches Skifter
Tab: Tab:
Tabbed Window Tabbed Window
Takes you to a form where you can request tech support Takes you to a form where you can request tech support
Test files if they have PAR files Test files if they have PAR files
Test NZB... Test NZB ...
Test text was Accepted - Will be included Testtekst blev accepteret - vil blive inkluderet
Test text was Rejected - Will be excluded Testtekst blev afvist - vil blive udelukket
Text: Tekst:
The cleaned up filename of the loaded NZB Rensede filnavnet på den indlæste NZB
The current date Dags dato
The current month Denne måned
The current Poster address Den nuværende afsenderadresse
The current year Dette år
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The group or Topic if a group of groups is loaded Gruppen eller emnet hvis en gruppe eller grupper er indlæst
The last path segment of the NZB File path Den sidste bid af NZB-stien
The name is too short. It must be 2 letters or more. The name is too short. It must be 2 letters or more.
The news servers for some popular ISP. The news servers for some popular ISP.
The parent groups if this group is in a GOG (groups of groups) Forældregrupperne hvis denne gruppe er i en GOG (overgruppe)
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading.
Thumbnails Thumbnails
Thur Tors
Time to finish current downloads Tid til at afslutte igangværende overførsler
Too Big For stor
Too Small For lille
Top Top
Total I alt
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself.
Try to Find a news server Try to Find a news server
Tue Tirs
UberSearch UberSearch
Unable to add this item to poster lockout Kan ikke føje dette element til afsenderspærring
Unable to Assign Download path - Check your download path settings Kunne ikke tildele overførselssti - Kontroller din indstillinger for overførselsstien
Unable to create or access the temp folder Kunne ikke oprette eller få adgang til den midlertidige mappe (temp)
Unable to Delete Server - Server not found Unable to Delete Server - Server not found
Unable to load the Filters file Kunne ikke indlæse filterfilen
Unable to open file to save groups Unable to open file to save groups
Unable to Register with Growl Server Kunne ikke registeres med Growl-serveren
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Unable to Use Viewer for this file Reported Error:
Undo the last action
Undo
Undo the last action
Undo
UnRAR Failed: RAR file needs Password Udpakning mislykkede: RAR-filer mangler adgangskode
UnRAR Files
Unrar the current set of files
Udpak filer
Udpak (unrar) nuværende filsæt
UnRAR Path is not set in the Options Sti for udpakning er ikke angivet under indstillinger
UnRAR Path: Sti for udpakning:
UnRAR the files to a new folder Udpak (unrar) filer til en ny mappe
Use SSL Brug SSL
UsenetSearch Usenetsøgning
Verbose Uddybende
Video Resolution extracted from the subject Videoopløsning hentet fra emnet
View List Icon Legend View List Icon Legend
View Message of the Day View Message of the Day
View Thumbnails View Thumbnails
Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads Advarsel - teksthovedoverlapning > 5.000 er unormalt. Det vil sløve overførsel af teksthoveder ned
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt Advarsel NZB-fil kunne ikke indlæses. Den er sikkert beskadiget
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s Advarsel NZB-fil kunne ikke indlæses. Den er sikkert beskadiget: %s
Warning Warning
Watch List Name Navn på overvågningsliste
Watch list Status Status på overvågningsliste
Watch List Overvågningsliste
Web page that describes how to Use newsbin Web page that describes how to Use newsbin
Wed Ons
What the Path Symbols mean Hvad stisymbolerne betyder
When Files are Repaired Når filer er Repareret
When Files are UnRARed Når filer er udpakket
When Login is Enabled - Username is required When Login is Enabled - Username is required
When Newsbin Exits Når Newsbin afsluttes
When Newsbin report Errors Når Newsbin rapporterer fejl
When Newsbin Starts Når Newsbin starter
Window Positions Window Positions
Wish List Ønskeliste
Write Downloaded files with No memory buffering Skriv overførte filer uden hukommelsesmellemlagring
You need to Enter a server name or address You need to Enter a server name or address
You've selected more than 40 items to read. Continue? You've selected more than 40 items to read. Continue?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Danish
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Danish
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 3

English Danish
Accept if Accepter hvis
Reject if Afvis hvis
Disable Deaktiver

DLGINIT Entry 4

English Danish
Display Data Rate Vis datahastighed
Display Disk Free Space Vis fri harddiskplads

DLGINIT Entry 5

English Danish
Header Download Translation
Internet

DLGINIT Entry 6

English Danish
None Ingen
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 7

English Danish
Sleep Fald i søvn
Hibernate Gå i hi
Shutdown Sluk

DLGINIT Entry 8

English Danish
SOCKS4 (No Password Needed) SOCKS4 (Ikke brug for adgangskode)
SOCKS5 (Password Optional) SOCKS5 (adgangskode kan vælges)
HTTPS HTTPS

DLGINIT Entry 9

English Danish
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS4
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 10

English Danish
Subject Contains Translation
Filename Contains
Poster Contains

DLGINIT Entry 11

English Danish
Update Every 1 secs Update Every 1 secs
Update Every 5 secs Update Every 5 secs
Update Every 30 secs Update Every 30 secs
Update Every 60 secs Update Every 60 secs
Personal tools